Undervisning 1.-7.trinn

Les mer

CARFs undervisningsopplegg for grunnskolen er basert på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs Bærekraftmål. Opplegget er utformet etter LK20. Det kan lett implementeres i skolens planer, med ett til to «stoppepunkt» i året.

Undervisningsopplegget er utformet slik at temaene lett kan implementeres i skolens planer, med ett eller to «stoppepunkt» i året, f. eks et stopp per semester, relatert til tverrfaglige emner. Basisinformasjon og mer om vårt pedagogiske grunnsyn finner du her.

1.Trinn Stopp 1: OM Å LEVE I FATTIGDOM

«Oi» betyr «Hei» på portugisisk. I denne historien som heter "Oi-Oi!", møter du José. Han bor i Brasil sammen med mammaen sin. De bor i en favela og det skjer spennende ting i livet hans. Du får også lære mer om landet Brasil.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse og Livsmestring + FNs Bærekraftmål 1: Utrydde fattigdom

Klikk til historien om José

1. trinn Stopp 2: HEMMELIGHETEN

Dette er historien om João Vitor og hemmeligheten. Alle barn har rett til trygghet og omsorg. João Vitor er litt engstelig av og til, men det ender godt, både med ham og hemmeligheten.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse og Livsmestring + FNs Bærekraftmål 3: God helse

Klikk til "hemmeligheten"

2. trinn Stopp 1: Hvorfor blir det gatebarn?

Dette er et undervisningsopplegg om gatebarn og dreier seg om det ubegripelige spørsmålet: ”Hvorfor blir det gatebarn?” Fortellingen egner seg godt til dramatisering/miming, men kan også brukes som en historie som leses høyt.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse og livsmestring + FNs Bærekraftmål 3: God helse og livskvalitet og 4: God utdanning

Finn ut mer om hvorfor det blir gatebarn her

2. trinn Stopp 2: Evelyn i favelaen

Dette er en historie fra Brasil. Du møter Evelyn som bor i en favela (slum). Evelyn bor i et risikoområde. Det betyr at det ikke er trygt for barn der. Men mamma og familien passer på. Dessuten har hun mange drømmer og tanker.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse og livsmestring + FNs Bærekraftmål 1: Utrydde fattigdom

Klikk til historien om Evelyn

3. trinn Stopp 1: Guaraniindianerne i Brasil

I denne historien møter du Jeguaká Mirim. Han en en 10 år gammel Guarani som bor med sin stamme i et avgrenset område i det som er igjen av den Atlantiske regnskogen i Brasil. Jeguaká lager historier slik tradisjonen er hos dem.

 • Tverrfaglig emne: Bærekraftig Utvikling + FNs Bærekraftmål 15: Livet på land

Klikk til Guaraniene og Jekuaká sin historie

3. trinn Stopp 2: Nicolas og bosset

I dette stoppepunktet møter dere Nicolas Leandro som bor ved et tidligere søppeldeponi, en bossplass. Han har en drøm om hva han skal bli når han blir voksen. Historien handler om fattigdom, avfallshåndtering og gjenvinning.

 • Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling + FNs Bærekraftmål 1: Utrydde fattigdom og 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Klikk til opplegget om Nicolas

4. trinn Stopp 1: "Oppvaskeren"

OM LIKESTILLING

I dette stoppepunktet møter du Fernando. Han bor i en favela (skurområde) sammen med mamma og lillebror. Vi setter fokus på likestilling i Brasils favelaområder og på hvordan Kolibri Brasil arbeider med likestilling mellom gutter og jenter, og hvorfor det er viktig. Siste del av tema knytter vi til situasjonen i Norge.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse og livsmestring + FNs Bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Klikk til historien om Fernando, oppvaskeren

4.-7. trinn Stopp 2: Overgrep

( Kommer - er under ferdigstilling)

5. trinn Stopp 1: Ikkevold

Ikkevold er en måte å løse konflikter på, uten å bruke vold eller våpen. Det er å løse konflikter på andre måter enn ved å true og bruke vold. Dette stoppepunktet handler dialog. Det er å snakke sammen, stille gode spørsmål, lytte til hverandre og finne nye gode løsninger. I Kolibri Brasil er ikkevold helt sentralt. Kunst og kultur gjennomsyrer alle aktiviteter og kraften i kunsten brukes som en motvekt til volden barn og unge møter i sitt nærmiljø.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse og livsmestring + FNs Bærekraftmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Klikk til opplegget om ikkevold

5. trinn Stopp 2: Det skjer noe magisk

I dette stoppepunktet fokuserer vi på en kunstaktivitet på Malerverkstedet i Kolibri Brasil. Ved å gjennomføre opplegget får elevene en opplevelse av hvordan det er å være med på aktiviteten på Malerverkstedet.

 • Tverrfaglig emne: Folkehelse & Livsmestring + FNs Bærekraftmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Klikk her - og det skjer noe magisk

6. trinn Stopp 1: Sult og feilernæring

I dette stoppepunktet fokuserer vi på at barn og unge mennesker som vokser opp i slummen rundt de store byene, i mange tilfeller viser tegn på feilernæring, fordi foreldrene har dårlig råd og alltid kjøper den billigste maten. Det er ofte mat som gir en metthetsfølelse, men har lite sunne næringsstoffer. Barn er helt avhengig av et godt kosthold for å utvikle seg. Ved å arbeide med dette tema vil elvene få større forståelse for at sult, feilernæring og matsikkerhet er svært aktuelle tema både i rike og fattige land.

 • Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling + FNs Bærekraftmål 2: Utrydde sult


Klikk til opplegget om sult og feilernæring

6. trinn Stopp 2: Magiske smaker

I dette stoppepunktet fokuserer vi på den opplæringen Kolibriprosjektet i Brasil har satt i gang for barn og unge som vokser opp i slummen. Mange av dem viser tegn på feilernæring. På skolekjøkkensenteret får de ny kunnskap og de prøver det ut i praksis på kjøkkenet. De lager næringsrik og god mat - og de har laget kokebok med MAGISKE SMAKER. Bli med å smake dere også.

 • Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling+ FNs Bærekraftmål 2: Utrydde sult

Klikk til "Magiske Smaker"

7.trinn - Stopp 1: Brasil

I dette stoppepunktet fokuserer vi på at elevene selv skal finne informasjon om landet Brasil. Det tror vi dere kan gjøre selv. Den beste måten å gjøre det på, er å gå på «kildejakt». Da får dere mulighet til å jobbe som journalister. Det samme gjør barn og unge i prosjektet i Brasil.

 • Tverrfaglig emne: Demokrati og medborgerskap + FNs Bærekraftmål nr 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Klikk til opplegget om Brasil

7. trinn - Stopp 2: Frivillighet, aksjon og innsamling

Gjennom å planlegge og organisere en aksjon og innsamling, organisert som en frivillig organisasjon, vil elevene få et konkret eksempel på hvordan de kan bidra positivt i samfunnet. Dette stoppepunktet gir en konkret mulighet for elevene til å vise aktivt medborgerskap.

 • Tverrfaglig emne: Demokrati og medborgerskap + FNs Bærekraftmål nr 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Klikk til frivillighet, aksjon og innsamling