HVORFOR BLIR DET GATEBARN?

Les mer

Dette er et undervisningsopplegg om gatebarn og dreier seg om det ubegripelige spørsmålet: ”Hvorfor blir det gatebarn?” Fortellingen egner seg godt til dramatisering/miming, men kan også brukes som en historie som leses høyt.

Temaet er knyttet til FNs bærekraftmål 3 og 4. I tillegg: FNs barnekonvensjon: Artikkel 20: Barn uten omsorg har rett på særlig beskyttelse.
Temaet er knyttet til FNs bærekraftmål 3 og 4. I tillegg: FNs barnekonvensjon: Artikkel 20: Barn uten omsorg har rett på særlig beskyttelse.
Her er en video om FNs Bærekraftmål (UNICEF)

TIL LÆRER

Gatebarnproblemet er et stort, og i mange tilfeller glemt problem som finnes over hele kloden. Det er i hovedsak et urbant problem og det er i stor grad knyttet til fattigdom.

I følge FN-kilder ble det anslått at det i 2012 var ca 150 millioner gatebarn på kloden. Men dette er et svært usikkert tall da det er mange barn som ikke er registrert i myndighetenes sosiale hjelpeapparat. Det er også ulike definisjoner av hva som regnes som gatebarn.

Uansett er dette et stort problem og mye tyder på at antallet har økt i løpet av årene med pandemi. Les mer om gatebarna i Brasil her.

Klikk på knappen "TIL LÆRER".

TIL LÆRER

👀

FORTELLING/TABLÅ- DRAMATISERING:

Hvorfor blir det gatebarn?

Denne historien dreier seg om det ubegripelige spørsmålet: ”Hvorfor blir det gatebarn?” Fortellingen egner seg godt til dramatisering/miming, men kan også brukes som en historie som leses høyt.

Gatebarn i Brasil
Gatebarn i Brasil
Last ned "Hvorfor blir det gatebarn?"

👀

Etter at historien er gjennomgått kan dere fokusere på følgende historie:

Poca som vi møter i siste avsnitt, er en av gatebarna som fikk en ny retning på livet sitt gjennom Kolibriprosjektet i Brasil. Han begynte med den brasilianske kampdansen capoeira og ble en fantastisk flink capoeirist. Til slutt klarte han å bli mester for hele capoeira-akademiet i Kolibriprosjektet. I dag er Poca voksen med egen familie og har startet for seg selv. Capoeira har vært en av de viktigste aktivitetene i Kolibriprosjektet. Les mer om capoeira på nettsiden til Capoeira Bergen.


Gatebarn i São Paulo.
Gatebarn i São Paulo.

Synge:

🤗😲

Klikk til "Brasilsangen". Denne fengende sangen går fort å lære.

👀

VIDEO

Kolibriprosjektet har gjennom årenes løp reddet tusenvis av barn fra et liv på gaten. Fokus er å jobbe forebyggende, å gripe tak i barna før det kommer så langt at de blir gatebarn. På sentrene får barn som har det vanskelig, tilbud om mange ulike kunstneriske aktiviteter som f.eks capoeiradans, breakdans, malerverksted, skulpturverksted, perkusjonsopplæring (tromme-opplæring), teatergrupper, matlaging, osv. Vi i CARF har erfart at kunst- og kulturaktiviteter har en egen kraft i seg. Det gir barn og unge tro på seg selv. De blir stimulert til utdanning. Utdanning er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdommen.

Her kan du se video fra Brasil, der Robert viser dere rundt på sentrene.

👀

OPPGAVER:

Individuelt:

  • Mal eller tegn et motiv fra historien om Marcello og Magali.
  • Lag en utstilling med bildene klassen har laget.

👀

Gruppeoppgave:

Del klassen i grupper på 5. Lag en dramatisering av hvordan dere tror det går med de to gatebarna Marcello og Magali fra fortellingen i dag.

Hvis dere ønsker å hjelpe barna i Brasil kan dere få idéer og hjelp her.

Ta gjerne kontakt med oss i CARF.

Kontaktkanaler:

Fredrik Raadal-Simonsen

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig

Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238

Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no