Skoler og barnehager

Les mer

Helt siden starten har skoler og barnehager vært svært viktige støttespillere i Kolibri. Når barn hjelper barn oppstår sterke bånd. Det har skapt fantastiske opplevelser.

OM FRAMTIDEN

Gregory Smith tok avgjørelsen om å selge alt han eide for å bruke resten av livet til å hjelpe gatebarn og barn i faresonen. Dette gir fremdeles et sterkt signal til alle som ønsker å gjøre noe mer med livet sitt. Livet handler om noe mer enn deg selv og ditt eget ve og vel. Mange ønsker å være med å hjelpe trengende barn.

Når vi går sammen om denne oppgaven, oppstår en fellesskapsfølelse, og arbeidet får en egenverdi. Barna i skolen i Norge får møte barn i andre kulturer, de får kunnskap og kjennskap. Vi skaper noe både i Norge og i Brasil.

Vår pedagogiske målsetting er knyttet til begrepet FRAMTIDSBEREDSKAP. Vi skal forberede barn og unge på en framtid som ligger ti til tjue år fram i tid. Vi må begynne NÅ!

Framtidsberedskap
Framtidsberedskap
Framtidsberedskap - komplett undervisningsopplegg for grunnskolen - sjekk ut.

TEMA OG AKSJON

Vårt undervisningsopplegg gir elevene innblikk i hvordan risikobarna i Brasil lever. Din skole/barnehage kan bidra til å gi barn som lever i elendighet, en nytt liv. Samtidig skaper en innsamlingsaksjon samhold og engasjement. Innsamling kan gjøres helt digitalt gjennom innsamling med Vipps eller Spleis. På knappen under finner dere en idéliste til aksjoner som egner seg på skoler.

Finn ut mer om tema og aksjon

BLI EN KOLIBRISKOLE/-BARNEHAGE

Skoler og barnehager vi samarbeider med over tid, blir utnevnt til Kolibriskole/-barnehage. Elevene får en sterkere nærhet til prosjektet. Fordelen er et pedagogisk verktøy for global undervisning: Det globale perspektivet blir synliggjort. Abstrakte begreper blir konkrete. Å møte en annen kultur gir unike muligheter til å bli kjent med seg selv og sin egen kultur. For barna, elevene og skolemiljøet er gjenkjenningsaspektet ved å støtte det samme prosjektet hvert år, en stor fordel.

Bli kolibriskole

UNDERVISNINGSMATERIELL OG AKTIVITETER

CARF har undervisningsmateriell fra barnehagenivå til undervisning i videregående skole.

Til undervisningsmateriellet