Slik kan du hjelpe | Kolibri

Slik kan du hjelpe

Les mer

Livet i favelaen er preget av fattigdom, rus, vold, prostitusjon og kriminalitet. CARF har over 30 års erfaring med forebyggende arbeid med barn i risiko. Vi er sterkt lokalt forankret, og følger opp flere tusen barn og unge årlig.

For Privatpersoner

Det er mangen måtar å hjelpe barna i Brasil på. CARF har nokre forslag:

  • Du kan gje ei enkeltgåve, ein donasjon på 300 kroner kan gje eit nytt barn plass på senteret.
  • Du kan bli fastgiver, og støtte oss månedlig med sjølvvalgt beløp. Då sikrar du at fleire barn får oppfølging.
  • Du kan ønske deg støtte til CARF som bursdagsgåve eller som gåve til store begivenheiter (som til dømes bryllup). Kontakt oss om du vil ha eit eige VIPPS-nummer. I tillegg kan du opprette bursdagsinnsamling på Facebook. Me bistår desse rause jubilantane med å legge tilrette for ein slik løsning, både med takkebrev og informasjon.

.

Finn ut meir om bursdags og jubileumsgåver

FOR BEDRIFTER OG ORGANISASJONER

Vi er stolte av våre mange solide samarbeidsbedrifter og organisasjoner. Bedrifter og organisasjoner bidrar med fabelaktig støtte til forebyggende arbeid med gatebarn og trengende barn i Brasil.

  • Støtten kan være både enkeltgaver og mer langsiktig samarbeid.
  • Bedriftene velger selv hvor mye de vil legge inn av tid og ressurser i samarbeidet.
  • Kolibri legger til rette for oppfølging og viser muligheter for kontakt med prosjektet i Brasil, og hvordan kontakten kan styrke internkulturen hos samarbeidspartner.

Her finner du noen av våre kolibripartnere

For bedrifter og organisasjoner

FOR SKOLER OG BARNEHAGER

  • Skoler og barnehager er svært viktige samarbeidspartnere.
  • Mange lager en skoleaksjon eller barnehageaksjon til inntekt for arbeidet med de vanskeligstilte barna i Brasil.
  • Vi håper at alle som har tanker om en slik aksjon tar kontakt med oss, slik at dere får tilsendt informasjon til barn og foreldre.
  • Vi kommer gjerne på skole-/barnehagebesøk så langt det er praktisk mulig.

Vi har eget undervisningsmateriell som kan lastes ned gratis til alle som vil ha informasjon og kunnskap om Brasil, om Kolibri og barna i Brasil.

For skoler og barnehager

MINNEGAVER

I stedet for blomster er det mange som velger en minnegave, når noen går bort. Vi har et enkelt opplegg for slike anledninger. Minnegavene går til arbeidet med gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil.

Minnegaver

Sondre og Isis Minnefond

Dette minnefondet ble opprettet i 2002 for medisinsk hjelp til barn i Kolibriprosjektet eller til deres familier som rammes av sykdom. Les mer om hvorfor fondet bærer navnet til Sondre og Isis.

Sondre og Isis Minnefond

TESTAMENTARISKE GAVER

Mange ønsker å donere noe til sosiale og veldedige formål ved livets slutt. Stadig flere velger å skrive et testamente som begunstiger en god sak.

Alle som ønsker det kan når som helst ta kontakt med oss for en samtale om testamentariske gaver til vårt formål i Brasil slik at det kommer gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil til gode.

Testamentariske gaver

SKATTEFRADRAG

Mer informasjon om skattefradrag for gaver til Kolibri CARF

OPPSIGELSE AV AVTALE

Du kan når som helst avslutte en fast avtale om betaling til CARF. Ønsker du å avslutte din faste avtale/avtale om støtte til oss, send oss en e-post: info@carf.no med ønske om avslutte avtalen.

Ta gjerne kontakt med Peter Munck for mer info

Daglig leder i Children at Risk Foundation