Slik kan du hjelpe

Les mer

Hjelp barna i slummen i Brasil!

Her kan du gi støtte

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

For privatpersoner

Alle bidrag hjelper, og du som privatperson kan gjøre en stor forskjell.

  • Du kan bli fastgiver, og støtte oss månedlig med selvvalgt beløp. Da sikrer du at flere barn får oppfølging. Du kan også gi enkeltgaver med den summen som passer deg best.
  • Du kan ønske deg støtte som gave til bursdag eller andre begivenheter. Dette kan gjøres på flere måter, som for eksempel via innsamling på Facebook. Ta kontakt, så hjelper vi hjelper deg med med takkebrev og informasjon.
Les mer om bursdags og jubileumsgaver

FOR BEDRIFTER OG ORGANISASJONER

Vi er stolte av våre mange solide samarbeidsbedrifter og organisasjoner. Bedrifter og organisasjoner bidrar med fabelaktig støtte til forebyggende arbeid med gatebarn og trengende barn i Brasil.

  • Støtten kan være både enkeltgaver og mer langsiktig samarbeid.
  • Bedriftene velger selv hvor mye de vil legge inn av tid og ressurser i samarbeidet.
  • Kolibri legger til rette for oppfølging og viser muligheter for kontakt med prosjektet i Brasil, og hvordan kontakten kan styrke internkulturen hos samarbeidspartner.

Her finner du noen av våre kolibripartnere

For bedrifter og organisasjoner

FOR SKOLER OG BARNEHAGER

  • Skoler og barnehager er svært viktige samarbeidspartnere.
  • Mange lager en skoleaksjon eller barnehageaksjon til inntekt for arbeidet med de vanskeligstilte barna i Brasil.
  • Vi håper at alle som har tanker om en slik aksjon tar kontakt med oss, slik at dere får tilsendt informasjon til barn og foreldre.
  • Vi kommer gjerne på skole-/barnehagebesøk så langt det er praktisk mulig.

Vi har eget undervisningsmateriell som kan lastes ned gratis til alle som vil ha informasjon og kunnskap om Brasil, om Kolibri og barna i Brasil.

For skoler og barnehager

MINNEGAVER

I stedet for blomster er det mange som velger en minnegave, når noen går bort. Vi har et enkelt opplegg for slike anledninger. Minnegavene går til arbeidet med gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil.

Minnegaver

Sondre og Isis Minnefond

Dette minnefondet ble opprettet i 2002 for medisinsk hjelp til barn i Kolibriprosjektet eller til deres familier som rammes av sykdom. Les mer om hvorfor fondet bærer navnet til Sondre og Isis.

Sondre og Isis Minnefond

TESTAMENTARISKE GAVER

Mange ønsker å donere noe til sosiale og veldedige formål ved livets slutt. Stadig flere velger å skrive et testamente som begunstiger en god sak.

Alle som ønsker det kan når som helst ta kontakt med oss for en samtale om testamentariske gaver til vårt formål i Brasil slik at det kommer gatebarn og underpriviligerte barn og unge i Brasil til gode.

Testamentariske gaver

SKATTEFRADRAG

Mer informasjon om skattefradrag for gaver til Kolibri CARF

OPPSIGELSE AV AVTALE

Du kan når som helst avslutte en fast avtale om betaling til CARF. Ønsker du å avslutte din faste avtale/avtale om støtte til oss, send oss en e-post: info@carf.no med ønske om avslutte avtalen.

Ta gjerne kontakt med Peter Munck for mer info

Daglig leder i Children at Risk Foundation