Skattefradrag ved gaver til CARF

Les mer

Du kan få skattefradrag for gaver til Children At Risk Foundation (CARF). Dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner.

Det kan kreves skattefradrag for gaver til CARF når gaven er et pengebeløp på minst kr. 500 samlet i løpet av inntektsåret. Det gis fradrag på 27 % inntil kr 50 000,-. Du kan altså få opp til kr 13 500,- i skattefradrag.

Dersom man ønsker å benytte seg av retten til skattefradrag for gavene, må CARF kontaktes for registrering av fødselsnummer/organisasjonsnummer. CARF vil innberette til Skattedirektoratet, gaver fra privatpersoner og bedrifter/organisasjoner som gir tilbakemelding til oss, med opplysninger om følgende:

  • Fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer).
  • Adresseendring dersom denne er endret siste året.

Gaven vil da bli ført i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Send fødselsnummer eller organisasjonsnummer til oss på sms eller ring: +47 958 50 495 (daglig leder)

Husk; det er en forutsetning for skattefradrag at fødselsnummer/organisasjonsnummer sendes til oss. Det tillates ikke at man selv utfører endringen i eigen skattemelding i post 3.3.7.

....dette gjelder både private givere og bedrifter/organisasjoner

Historien om barna