Hvorfor blir det gatebarn? | Kolibri

Hvorfor blir det gatebarn?

Les mer

De fleste gatebarn kommer fra slumrådene eller favelaområdene utenfor sentrum. Noen barn som bor i favelaen, har det så vanskelig hjemme at de velger å rømme hjemmefra.

Livet i favelaen er svært vanskelig både for voksne og barn. Fattigdommen er stor. De bor tett og trangt. Alltid uten penger til å kjøpe det barna og familien trenger. Mange er uten jobb. Det er nedverdigende å bo i skur. Det er vanskelig å holde rent. Det er utrygt.

Mange velger å flykte fra det vonde livet ved å bruke rusmidler, som alkohol og narkotika. Da får de noen timers lykkeopplevelse. Men etterpå blir livet enda verre.

Mange blir avhengige av rusmidlene. De må ha det hver dag. Da blir de helt annerledes. De forandrer seg. Når foreldre blir rusavhengig, opplever barna dette som helt forferdelig. Noen barn opplever at foreldrene ikke klarer å ta seg av dem, ikke gir dem omsorg. De opplever at foreldrene ikke er snille med dem. Barna blir utrygge og urolige. Noen opplever vold. Mange barn opplever også overgrep og ting som er vanskelig å snakke om. De kriminelle gjengene styrer livene til alt for mange av dem som bor her. Det er dette som er risikoområder. Barna rømmer, men har ingen andre voksne å få hjelp fra. De blir gående i gatene, eller havner hos de kriminelle.

Der treffer de andre barn i samme situasjon. De samler seg i gjenger.

De blir gatebarn. Gatebarn er barn som bor på gaten uten noen voksne som tar seg av dem. For å få mat og klær må de tigge eller stjele.

Disse barna har det svært vanskelig og trenger hjelp.

Kolibri arbeider med å hjelpe disse barna. Vi arbeider med å forhindre at barn i favela havner på gaten.Vi trenger din støtte for å nå frem til hvert enkelt barn.

Begge foreldrene til disse barna er borte mesteparten av dagen for å tjene penger. Bestemor tar ansvar for barnebarna. Ikke alle er så heldig. SP - Brasil
Begge foreldrene til disse barna er borte mesteparten av dagen for å tjene penger. Bestemor tar ansvar for barnebarna. Ikke alle er så heldig. SP - Brasil
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna