Hvorfor blir det gatebarn?

Les mer

De fleste gatebarn kommer fra slumrådene eller favelaområdene utenfor sentrum. Noen barn som bor i favelaen, har det så vanskelig hjemme at de velger å rømme hjemmefra.

Livet i slummen er svært vanskelig, både for voksne og barn. Fattigdommen er stor. De bor tett og trangt. Mange er uten jobb og har ikke penger til å kjøpe det barna og familien trenger. De bor i falleferdige, små skur. I tillegg er det utrygt, med kriminelle bander, rus og vold rett utenfor døren.

Noen barn opplever at foreldrene ikke klarer å ta seg av dem, og ikke gir dem omsorg. Mange voksne tyr til rusen for å rømme fra den harde virkeligheten. Barna opplever at foreldrene ikke er snille med dem. Barna blir utrygge og urolige. Noen opplever vold.

Dette fører til at mange barn rømmer, men de har ingen andre voksne å få hjelp fra. De blir gående i gatene, og ender opp som gatebarn uten noen voksne som tar seg av dem. For å få mat og klær må de tigge eller stjele.

Disse barna har det svært vanskelig og trenger hjelp.

Kolibri arbeider med å hjelpe disse barna. Vi arbeider med å forhindre at barn i slummen/favelaen havner på gaten. På Kolibrisenteret får de tryggheten og omsorgen de sårt trenger. Vi trenger din støtte for å nå frem til hvert enkelt barn.

Kolibri arbeider med å hjelpe disse barna. På Kolibrisenteret får de omsorg og trygghet, og vi arbeider forebyggende for at barna ikke skal havne på gaten.
Kolibri arbeider med å hjelpe disse barna. På Kolibrisenteret får de omsorg og trygghet, og vi arbeider forebyggende for at barna ikke skal havne på gaten.

Historien om barna

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig