Å vokse opp i slummen

Les mer

Slumområdet er et farlig sted å vokse opp. Det er nedverdigende å bo i skur, og vanskelig å få til et verdig liv. Livet i favelaen er svært vanskelig både for voksne og barn. Livet preges av fattigdom, arbeidsløshet og uforutsigbarhet.

Slumområdet strekker seg kilometer på kilometer.
Slumområdet strekker seg kilometer på kilometer.

Utenfor São Paulo finner vi store slumområder (også kalt favelaer). Disse områdene er preget av høy fattigdom og manglende tilbud innen helse og utdanning. Dette fører til store sosiale problemer, og barna blir de store taperne.

Slummen er et farlig sted å vokse opp
Slummen er et farlig sted å vokse opp

I tillegg til kummerlige forhold og stor fattigdom, er områdene preget av kriminalitet, rus og vold.

Children At Risk Foundation har utviklet en forebyggende modell for sosialt arbeid – utviklet over mer enn 30 års arbeid med barn i slummen. Vi har tre sentre i slumområdet, kalt Kolibrisentre. På disse sentrene får barna et trygt sted å være, bort fra slummens utfordringer.

På Kolibrisentrene skaper vi trygge arenaer for barna hvor de kan uttrykke og utvikle seg. Kunst og kultur er viktige verktøy. Aktivitetene tilrettelegger for personlig utvikling hos barna, hvor «fattigdomsmentaliteten» erstattes av ny mestringsfølelse og tro på seg selv. Vi gir barna positive rollemodeller i form av aktivitetsledere med liknende bakgrunn som dem selv.

Målet er å hjelpe barna ut av fattigdomsspiralen, ved å kultivere barnas ambisjoner og ansvar for egen fremtid.

Dessverre er behovet for hjelp fortsatt enormt. For å kunne hjelpe flere barn i slummen, trenger vi din støtte. Det positive er: Det skal lite til for å gjøre en stor forskjell!

Aktivitetene tilrettelegger for personlig utvikling hos barna, hvor «fattigdomsmentaliteten» erstattes av ny mestringsfølelse og tro på seg selv
Aktivitetene tilrettelegger for personlig utvikling hos barna, hvor «fattigdomsmentaliteten» erstattes av ny mestringsfølelse og tro på seg selv
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna