Hva vi gjør

Les mer

Children At Risk Foundation har tre sentre i slumområdet, kalt Kolibrisentre. På disse sentrene får barna et trygt sted å være, bort fra slummens utfordringer.

De får trygghet, omsorg og håp. Målet er å hjelpe barna ut av fattigdomsspiralen, ved å kultivere barnas ambisjoner og ansvar for egen fremtid.

Målet er å hjelpe barna ut av fattigdomsspiralen, ved å kultivere barnas ambisjoner og ansvar for egen fremtid.
Målet er å hjelpe barna ut av fattigdomsspiralen, ved å kultivere barnas ambisjoner og ansvar for egen fremtid.

Children At Risk Foundation har utviklet en forebyggende modell for sosialt arbeid – utviklet over mer enn 30 års arbeid med barn i slummen.

På Kolibrisentrene skaper vi trygge arenaer for barna hvor de kan uttrykke og utvikle seg. Kunst og kultur er viktige verktøy. Aktivitetene tilrettelegger for personlig utvikling hos barna, hvor «fattigdomsmentaliteten» erstattes av ny mestringsfølelse og tro på seg selv. Vi gir barna positive rollemodeller i form av aktivitetsledere med liknende bakgrunn som dem selv.

Kunst og kultur er viktige verktøy for å bygge barnas selvtillit og tro på seg selv
Kunst og kultur er viktige verktøy for å bygge barnas selvtillit og tro på seg selv

Dessverre er behovet for hjelp fortsatt enormt. Ventelistene på sentrene er lange. Det positive er: Det skal lite til for å gjøre en stor forskjell!

Støtt Kolibri sitt arbeid

Slumområdet er et farlig sted å vokse opp. I tillegg til høy fattigdom er disse områdene preget av vold, kriminalitet, rus og manglende tilbud innen helse og utdanning. Barna blir de store taperne i disse risikoområdene, og i de verste tilfellene fører det til gatebarn og død. Med din hjelp kan vi gjøre en stor forskjell for disse barna. På Kolibri-senteret får de trygghet, omsorg og tro på fremtiden.