Bli kolibriskole /-barnehage | Kolibri

Bli kolibriskole /-barnehage

Les mer

Kolibriskoler er norske skoler som samarbeider med Kolibri - Children At Risk Foundation over tid og der begge parter bidrar til felles utvikling. Sammen med barna i Brasil forbereder vi oss på fremtiden.

Kolibriskolene får

  • Tilbud om besøk fra Kolibri Kontoret med kickoff/informasjon til elevene/barna
  • Gratis undervisningsmateriell
  • Prioritet ved besøk fra Kolibri Brasil
  • Hjelpe Kolibri Brasil med å selge småprodukter laget på sentrene
  • Delta i trekning om en reise til Brasil
  • En fin plakett til å henge på veggen

Alle skoler og barnehager kan bli med

Vi tilbyr denne ordningen til skoler og barnehager som har vært støttespillere for Kolibri CARF over tid. Kolibriskoleordningen er et nettverk for inspirasjon og ideer, og skolene/barnehagene skal bli tettere fulgt opp med informasjon - og undervisningsmateriell. Her kan du se våre KolibriSkoler og - Barnehager:


Kolibriskolene får derfor tilbudene først og de er med i trekningen om en utvekslingsreise til Brasil, for lærere og elever. Dessuten får de en plakettsom et synlig bevis på at de er bevisste og aktive i sin globale handling.

Fordeler

Kolibriskoler/-barnehager får en sterkere nærhet til prosjektet. De blir kjent med menneskene. Kolibrinettverk: Vi utveklser ideer og gir innspill, pedagogsk og metodisk, slik at vi utvikler videre Kolibri CARFs tilbud, slik at det globale perspektivet blir synliggjort. Abstrakte begreper blir konkrete. For barna, elevene og skolemiljøet er gjenkjenningsaspektet ved å støtte det samme prosjektet hvert år, en stor fordel. Læringen øker.

Å møte en annen kultur gir unike muligheter til å bli kjent med seg selv og sin egen kultur. For Kolibri CARF betyr faste samarbeidspartnere svært mye i forhold til langtidsplanlegging av prosjektet i Brasil. Forutsigbarheten øker og midlene utnyttes mer effektivt.

Hver skole og hvert barn er viktig for oss.