Bli kolibriskole /-barnehage

Les mer

Kolibriskoler er norske skoler som samarbeider med Children At Risk Foundation over tid og der begge parter bidrar til felles utvikling. Sammen med barna i Brasil forbereder vi oss på fremtiden.

Som Kolibriskole eller Kolibribarnehage får dere:

  • Tilbud om besøk av Children At Risk Foundation med informasjon til elevene/barna
  • Gratis undervisningsmateriell
  • Tilbud om besøk fra Kolibrisenteret i Brasil
  • En fin plakett til å henge på veggen

Alle skoler og barnehager kan bli med!


  1. Kolibriskoleordningen er et nettverk for inspirasjon og ideer.
  2. Videoer og informasjon direkte fra senteret i Brasil
  3. Undervisningsmateriell
  4. Barn som hjelper barnFordeler

Kolibriskoler/-barnehager får en sterkere nærhet til prosjektet. De blir kjent med menneskene. Kolibrinettverk: Vi utveksler ideer og gir innspill, pedagogsk og metodisk, slik at vi utvikler videre Children At Risk Foundations tilbud, slik at det globale perspektivet blir synliggjort. Abstrakte begreper blir konkrete. For barna, elevene og skolemiljøet er gjenkjenningsaspektet ved å støtte det samme prosjektet hvert år, en stor fordel. Læringen øker.

Å møte en annen kultur gir unike muligheter til å bli kjent med seg selv og sin egen kultur. For Children At Risk Foundation betyr faste samarbeidspartnere svært mye i forhold til langtidsplanlegging av prosjektet i Brasil. Forutsigbarheten øker og midlene utnyttes mer effektivt.

Hver skole og hvert barn er viktig for oss.

Ta gjerne kontakt med Peter Munck for mer info

Daglig leder i Children at Risk Foundation