CARFs undervisningsopplegg

Les mer

Skoler og barnehager er viktige samarbeidspartnere for Children At Risk Foundation. Vi tilbyr undervisningsmateriell basert på erfaringene våre fra arbeidet med gatebarn og barn i risikoområder i Brasil gjennom 30 år.

UNDERVISNINGSOPPLEGG FOR GRUNNSKOLEN

Framtidsberedskap.

Undervisningsopplegg for grunnskolen

UNDERVISNINGSMATERIELL FOR DE MINSTE

Last ned undervisningsmateriell for Kolibri-barnehager og småskolen

Gå til barnehage-/småskolemateriellet

UNDERVISNINGSMATERIELL FOR UNGDOM

Ung i Brasils storbyslum er et artikkelhefte med oppgaver.

Ungdomsskoler og videregående skoler