Historien

Les mer

Stiftelsen Childen At Risk Foundation ble startet i Norge av Gregory John Smith i 1992. Hans visjon var å hjelpe gatebarn og barn i faresonen, de barna som har det aller verst.

1971 PRAKTIKER, KREMMER OG ESTETIKER

Gregory er opprinnelig britisk og kom til Bergen som utvekslingsstudent i 1971. Han likte seg godt og ble værende. Han har hele sitt liv vært en engasjert og kreativ person som likte å sette i gang prosjekter. Han stiftet familie og bosatte seg i Os utenfor Bergen, der han rehabiliterte en nedlagt skolebygning. Fram til 1992 hadde han et stort sosialt engasjement og jobbet for psykisk utviklingshemmede og vanskeligstilte barn. Han var en praktiker som drev oppussingsprosjekter, en estetiker som jobbet med scenekunst, dekorasjon og kunstgalleri, og han var en dyktig kremmer og næringsdrivende. Disse egenskapene og erfaringene skulle bli svært viktige i det humanitære arbeidet han satte i gang.

1992 DRAMATISK AVGJØRELSE

Men det var tanker som plaget ham. I sin barndom flyttet familien mye og han bodde i flere land i sør. Mange steder møtte han barn som levde i stor fattigdom. Bildene satt seg fast i minnet. Som voksen opplevde han en slags meningsløshet i all velstanden som omga ham. Dessuten visste han at forholdene for altfor mange barn i verden, var like ille som da han selv var barn. Han tok da en dramatisk beslutning om å selge alt han eide og bruke resten av sitt liv på å hjelpe de barna som har det aller verst – gatebarna.

1993 OPPSØKTE GATEN

De sju første årene arbeidet han utelukkende med gatebarn, på gaten. Målet var å få dem vekk fra gateliv og rus, og tilbakeføre dem til et menneskeverdig liv i verdighet. Om han klarte å redde bare ett barn, var avgjørelsen hans ikke bortkastet. Gregory bodde selv på gaten sammen med barna i perioder.

1994 SANDRA - FRA GATEJENTE TIL ANSVARLIG MOR

Sandra er et av fire søsken som alle har vært fosterbarn hos Gregory. Gregory kom i kontakt med henne og søsteren i 1993. Begge bodde da på gaten i São Paulo. I dag er Sandra samboer og mor til 3 flotte barn. Hun har bestemt seg for at hennes barn ikke skal oppleve det samme som henne.

1998 EDUARDO - FRA GATEGUTT TIL CAPOERIATRENER

Gregory møtte Eduardo og kameraten Robison på gaten i São Paulo første gang i 1998. Da var Eduardo 11 år. Han hadde da bodd på gaten siden han var 9 år, men begynte å stikke av hjemmefra da han var 8. Eduardo var sterkt preget av rus og livet på gaten. Etter mye arbeid og overtalelser ble han med på senteret. Eduardo går ”av og på gaten” en periode før han blir permanent på senteret i fosterhjem hos Gregory. Han begynner med capoeiratrening og dette blir redningen. Etter års arbeid og kamp er Eduardo i dag instruktør i capoeira.

1999 FRA GATEBARN TIL FOKUS PÅ FOREBYGGING

Etter sju år har Gregory klart å redde ni barn fra gaten. Gregory og teamet rundt ham ser at de kan redde mange flere gatebarn hvis de kan forhindre at barn havner på gaten. De starter et forebyggende prosjekt i bydelen Diadema. Planlegging og bygging av KolibriRedet starter.

2002 KOLIBRIREDET ÅPNER

KolibriRedet åpner. Senteret er en estetisk nytelse. De vakre omgivelsene skal gi menneskene inspirasjon, kraft og styrke til å gripe tak i sine egne liv, i en medmenneskelig og sosial sammenheng. KolibriRedet er nå bygget ut med en rekke aktiviteter og virksomheter og antall deltakere hele tiden. Barna og ungdommene på sentrene må følge undervisning i vanlig offentlig skole for å få plass. De bor i favelaen i nærområdet som er et svært belastet område, både hva gjelder fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet. KolibriRedet er åpent fra klokken åtte om morgenen til klokken 20 om kvelden.

2008 DET FØRSTE KOLIBRIEGGET ÅPNER

Det første KolibriEgget åpner i juli i favelaområdet Sítio Joaninha. Dette er det første av tre mindre sentre. Kolibri er av de første med tilbud til befolkningen i dette området. I 2012 blir senteret bygget på med et "skolekjøkken" med grønnsakshage, startet av Kolibris unge sosial entreprenører.

2010 KOLIBRIEGG ITANHAÉM

Åpner sin virksomhet i et påbygget sommerhus som Kolibri Brasil fikk i gave. Gregory utformer dette senteret som et opplevelsessenter for barna i prosjektet, men er også et senter for lokale barn og for samarbeidet med Guarani-indianerne i området. Senteret driver opplæring, rekreasjon, med fokus på det sosiale fellesskap, nær kysten og den atlantiske regnskogen. Barna fra São Paulo får unike opplevelser i naturskjønne omgivelser. For mange er det første gang de er ute av millionbyen.

2012 KOLIBRIEGG MEDIE- OG KOMMUNIKASJON

Medie- og Kommunikasjonssenteret åpner. Lokalt kalles senteret "Det Sosiale Øyet". Her får barna og ungdommene i slummen mulighet til å bli avsendere, de får en stemme, og ikke minst gis de en mulighet til å bli sett av omverden. "Det Sosiale Øyet" ligger i Eldorado, Diadema, ikke langt fra KolibriRedet, og inneholder lydstudio, radiostudio, avisredaksjon, og opplæring/produksjon innen webdesign, grafisk design og video/filmredigering.

2013 Kongelig Norsk Fortjenesteorden

H.M. Kongen har utnevnt norsk statsborger Gregory John Smith, sosialentreprenør, Brasil, til Ridder av første klasse under den Kongelig Norske Fortjenesteorden, for humanitært virke blant vanskeligstilte barn og unge i São Paulo, Brasil.

2014 WORLD OF CHILDREN HUMANITARIAN AWARD

Gregory John Smith, grunnlegger avChildren At Risk Foundation, ble tildelt World of Children Award 2014 ved en stor tilstelning i New York den 6. November 2014. Denne prisen betegnes ofte som ”The Nobel Prize for Child Advocacy”.

Arbeidet vekker oppmerksomhet globalt. Gregory John Smith tildeles denne prisen for sitt arbeid for gatebarn og barn som vokser opp i sosiale risikoområder. Hans humanitære helhetstenking, hans løsningsmodeller og idéer er unike i verdenssammenheng.

2015 SOSIALENTREPRENØREN

Gregory er en sosialentreprenør - han finner nye løsninger på sosiale problemer. Han har skapt en ny modell for rehabilitering av gatebarn. For dette arbeidet ble han opptatt som ASHOKA Fellow i 2000, en global organisasjon som støtter innovative og fornyende prosjekter innen sosialt og humanitært arbeid. Gregory har maktet å skape et organisk prosjekt, som stadig utvikler ny sosial entreprenørvirksomhet. I tillegg har han utviklet et opplæringsløp som utdanner og inspirerer unge mennesker til å bli nye sosialentreprenører.

PACE - MODELLEN

"PACE" står for Programa Art, Cultura, Cidadania e Educação, som oversatt blir: Program for Kunst, Kultur, Samfunnsegasjement og Utdanning.

Hos Kolibri får barna leke og utvikle seg sammen med trygge rollemodeller. Ungdomslederne har selv vært barn som har deltatt i prosjektet eller har hatt sin oppvekst i slike risikoområder.

Instruktører og ledere har ansvar for hvert enkelt barn knyttet til Kolibri. Barna følges opp med omsorg og opplæring. Kolibri har kontakt med foreldre/foresatte og er på hjemmebesøk. Det settes inn tiltak for de barna som er i risikosonen, eller hvor omsorgspersonene svikter. Kolibri griper tak i problemene før det kommer så langt at barna havner på gaten. Sentrene arrangerer foreldremøter og driver et utstrakt holdningsskapende arbeid.

Barna går på vanlig offentlig skole og kommer på Kolibri når de ikke er på skolen. På Kolibrisentrene kan de delta på ulike kunstneriske-, kulturelle- og idrettsaktiviteter. All virksomhet knyttet til kunstneriske uttrykk og estetikk preger alle sentre og omgivelsene. I PACE-begrepet inngår alle disse aktivitetene. I tillegg er hovedfokus på opplæringsprogrammene "Young Warriors" (11-13 år), Kolibri Nectar (14 - 16 år) og Kolibri Vinger (17-20 år).

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig