Undervisningsmateriell for grunnskolen

Les mer

Materiellet består av hefter som kan brukes enkelthvis eller i sammenheng. De kan vises på interaktive tavler, skjerm eller kopieres på A4 ark.

Hefte 1: Evandro - en gutt i favelaen (3.-6.trinn)

Her møter dere Evandro og får et innblikk i hans liv.

Hefte 2: Livet i favelaen (4.-7.trinn)

Her får elevene et innblikk i hverdagslivet i slumområdene i São Paulo. Det er et enkelt faktahefte som er rikt illustrert.

Hefte 3: Fattigdom (4.-7.trinn)

Fattigdomsproblematikk er et stort og komplisert emne. Dette hefte tar utgangspunkt i forholdene i favelaen/slummen i Brasil. Det er et enkelt faktahefte som er rikt illustrert.

Hefte 5: Hvorfor bor barn på gaten? Tablå/fortelling (2.-7.trinn)

Dette heftet forteller en historie. Historien dreier seg om det ubegripelige spørsmålet: ”Hvorfor blir det gatebarn?” Fortellingen egner seg godt til dramatisering/miming, men kan også brukes som høytlesing.

Hefte 6: Gategutten Eduardo (4.-7.trinn)

Dette heftet handler om gategutten Eduardo. Han var en av barna som Gregory J. Smith fikk med i prosjektet midt på 1990 tallet. Historien om Eduardo er historien om en tragedie som på mange vis har endt godt.

Heftet er billedsatt med Gregory Smiths egne bilder.

Hefte 7: To små brødre (4.-7.trinn)

Fabricio og Guilherme er to brødre som bor i favelaen Morro de Macaco (Apenes ås), i nærheten av Kolibriredet. De bor i et skur sammen med moren sin. Her får dere et innblikk i det forebyggende arbeidet.

Ta gjerne kontakt med Peter Munck for mer info

Daglig leder i Children at Risk Foundation