Tema og aksjon

Les mer

På denne siden finner dere informasjon om innsamling til CARF og en en idé-liste til aksjoner som egner seg på skoler.

Digital innsamling

Innsamling kan gjøres helt digitalt gjennom innsamling med f.eks. Vipps eller Spleis. Din skole/barnehage kan bidra til å gi barn som lever i elendighet, en bedre fremtid. Samtidig skaper en innsamlingsaksjon samhold og engasjement.

Spleis:

CARF har en egen side på Spleis. På kampanjesiden "CARF Skoleløpet" kan skolen lage sin egen Spleis. Her kan de som støtter aksjonen betale inn støtte anonymt (uten å oppgi navn). Her kan så alle på skolen og alle givere følge med hvor mye skolen samler inn. Giverne kan velge om de vil betale med Vipps eller med bankkort. Alle pengene som betales inn på Spleissiden, kommer til CARF sin konto. Ta kontakt her med CARF hvis du vil ha hjelp til å lage en Spleis.

Vipps:

Skolen kan også velge å bare bruke Vipps. Da får skolen et eget Vippsnummer av CARF, slik at pengene kommer direkte inn på CARF sin bankkonto. Skolen får rapporter og oversikt tilbake fra CARF, med opplysning av hvor mye som er samlet inn. Skolen kan få en egen side på CARF sin webside, hvor dere og giverne kan følge med på hvor mye som er samlet inn. Send oss en mail her, dersom skolen din ønsker et Vippsnummer hos CARF.


Idé-liste til aksjoner som egner seg på skoler

Tema og undervisningsmateriell:

På denne linken finner du vårt undervisningsmateriell. Her er opplegg for barnehage, grunnskole og videregående skole.

Klikk direkte til undervisningsopplegget for grunnskolen på knappen under:

Nytt undervisningsopplegg - Framtidsberedskap

Skolebesøk

Send mail her hvis dere ønsker skolebesøk


Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre. Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Kontaktkanaler:

Fredrik Raadal-Simonsen, Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238

Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no