DET SKJER NOE MAGISK

Les mer

I dette temaet, «Det skjer noe magisk», får dere være med på en kunstaktivitet på Malerverkstedet. Temaet er Munchs SKRIK.

FNs Bærekraftmål 16, samt FNs barnekonvensjon art. 29: Målet med utdanning: Barn har rett til å utvikle personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig.  Art. 31: Barn har rett til Lek og Fritid.
FNs Bærekraftmål 16, samt FNs barnekonvensjon art. 29: Målet med utdanning: Barn har rett til å utvikle personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig. Art. 31: Barn har rett til Lek og Fritid.
TIL LÆRER

Synge:

🤗😲

Klikk til "Brasilsangen". Denne fengende sangen er lett å lære

Det skjer noe magisk

I dette stoppepunktet fokuserer vi på en kunstaktivitet på Malerverkstedet i Kolibri Brasil. Ved å gjennomføre opplegget får elevene en opplevelse av hvordan det er å være med på aktiviteten på Malerverkstedet. Det gir kunnskap om en kunstners tanker og følelser som igjen gir elevene større innsyn i egne og andres tanker og følelser. Gjennom samtaler skapes det forståelse for at vi mennesker er ulike og det igjen gir grunnlag for bedre samarbeid.

«DET SKJER NOE MAGISK»
«DET SKJER NOE MAGISK»
DIGITAL BILLEDBOK: «DET SKJER NOE MAGISK»

SAMTALE i fellesskap:

Når alle er ferdige med å male bildet sitt, lager dere en samtaletime hvor alle elevene er samlet. (Forslag til samtale)

  • Hva opplevde barna i Brasil da de malte SKRIK?
  • Ble du fornøyd med bildet ditt?
  • Hva var det beste med denne oppgaven?
  • Hva var det vanskeligste?
  • Lærte du noe?
  • Har du vært skikkelig redd noen ganger?

Edvard Munch opplevde angst og han bestemte seg for å male opplevelsen. Slik fikk han gitt utrykk for den vonde opplevelsen han hadde.

  • Når vi har vonde følelser inne i oss, slik som angst og redsel, er det viktig å få snakket med noen om det. Du kan også «fortelle» om følelsen (opplevelsen) gjennom f.eks å male, lage sang/melodi, lage dans/breakdance eller lignende.


Utstilling av skrikmalerier på Kolibrisenteret
Utstilling av skrikmalerier på Kolibrisenteret

👀

Utstilling

Barna i Brasil laget en utstilling av alle skrikmaleriene. I Brasil fikk de rammet inn bildene for en rimelig pris. I Norge er nok det veldig dyrt. Men det går an å lage ramme av papp, enten som paspartout, eller lime maleriet på en større papplate.

Det er fint å få vist maleriene dere har laget. Lag en utstilling på skolen og inviter gjerne foreldre og foresatte til kunstutstillingen.

SKRIK-bilder  fra Brasil utstilt hos en bokhandel i Bergen.
SKRIK-bilder fra Brasil utstilt hos en bokhandel i Bergen.

👀

Hva kan SKRIK brukes til?

Gjennom å fokusere på SKRIK-maleriet har vi mulighet til å fokusere på noe som er urettferdig eller vondt og vanskelig. I Kolibriprosjektet laget de et oppfølgerprosjekt som fokuserte på barn og unges oppvekstsvilkår i storbyen São Paulo. De laget en stor forestilling som de kalte «Det Urbane Skrik» (Gritos Urbanos).

Med tanke på klodens fremtid, er det mange tema som kunne trengt et SKRIK.

Her er mange muligheter for videre jobbing.

Det Urbane Skrik
Det Urbane Skrik

👀

Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre.

Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Kontaktkanaler:

FredrikRaadal-Simonsen

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig

Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238

Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no

Tema og aksjon