IKKEVOLD

Les mer

Ikkevold er en måte å løse konflikter på, uten å bruke vold eller våpen. Enkeltmennesker kan endre verden til et bedre sted. Historien har mange eksempler på mennesker som har brukt ikkevold for å løse konflikter. Her møter du noen.

FNs Bærekraftmål 16: Fred og rettferdighet
FNs Bærekraftmål 16: Fred og rettferdighet
Video om FNs Bærekraftmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

👀

Fire unge i favelaen iBrasil
Fire unge i favelaen iBrasil

Ikkevold og dialog

Ikkevold er en måte å løse konflikter på, uten å bruke vold eller våpen. Det er å løse konflikter på andre måter enn ved å true og bruke vold. Dette stoppepunktet handler om dialog. Dialog er å snakke sammen, stille gode spørsmål, lytte til hverandre og finne nye gode løsninger.

I Kolibri Brasil er ikkevold helt sentralt. Kunst og kultur gjennomsyrer alle aktiviteter og kraften i kunsten brukes som en motvekt til volden barn og unge møter i sitt nærmiljø.

Historien har mange eksempler på mennesker som har brukt ikkevold for å løse konflikter. Noen ganger har de funnet nye løsninger som blant annet har avverget væpnet konflikt. Noen av disse skal dere få bli kjent med i dette tema.

TIL LÆRER

Om Children At Risk Foundation (CARF) og barna I Brasil

CARF ble startet av Gregory Smith i Bergen, Norge i 1992. De første årene ble det drevet et arbeid blant gatebarn i São Paulo. De så da at de fleste gatebarna kom fra slumstrøkene (favelaen) i utkanten av byen. Fra år 2000 ble derfor fokus endret til å jobbe forebyggende blant barn som vokser opp i disse slumstrøkene, slik at de kunne gripe tak i barna og gi dem hjelp, før det kom så langt at de havnet som gatebarn. Gregory Smith og CARF har blitt tildelt flere utmerkelser for nye og unike måter å drive sosialt arbeid blant barn på (se nederst på denne siden).

I dag driver Kolibri Brasil tre aktivitetssentre. Barna må forplikte seg på å følge undervisning i vanlig offentlig skole og så kommer de på sentrene når de ikke er på skolen. På sentrene får barna tilbud om ulike aktiviteter med fokus på kunst og kultur. I tillegg gis det tilbud om yrkesopplæring, slik at ungdommene kan få seg jobb og forsørge seg selv og sin familie.

Fra 2022 vil alle sentrene også bli skolefritidsordning (SFO) for alle barn på de offentlige skolene i favelaen.

Se videoen om Kolibri Brasil:Her møter du Robert 9 år som vise deg rundt på de ulike sentrene og noen av aktivitetene.


Voksne skal aldri slå.

Se videoen: Voksne skal aldri slå (NRK): https://tv.nrk.no/serie/tema-v...

Snakk om at det aldri er barnas feil, når voksne slår.

Det er vanskelig å få barn til å fortelle om at de har blitt slått. Særlig hvis det er foreldrene som slår, slik du så i videoen.

Djalmas historie

Her får dere høre Djalmas historie.

Djalma bor i Brasil. Han er voksen nå og han har jobbet i mange år som instruktør i Kolibriprosjektet.

Han har vokst opp i slummen i Sâo Paulo og som barn lærte han alt om den brutaliteten og hensynsløsheten som han i voksen alder nå ønsker å bekjempe.

Djalma
Djalma
LYDFIL: Djalmas historie

Djalma ble etterhvert en svært flink perkusjonist (en som spiller rytme-instrumenter). Han ble ansatt i Kolibri Brasil som instruktør og har gjennom sin virksomhet og sitt eksempel vært en svært inspirerende person for mange av barna i slummen. Han er et bevis på at det går an å komme seg ut av fattigdommen når du setter deg noen mål. På bildet under ser du ham helt til høyre.

Her ser du Djalma undervise barna ute i favelaen. De begynner med blikktrommer og får etterhvert skikkelig trommer og blir undervist på sentrene.
Her ser du Djalma undervise barna ute i favelaen. De begynner med blikktrommer og får etterhvert skikkelig trommer og blir undervist på sentrene.

👀

Synge:

🤗😲

Klikk til "Brasilsangen". Denne fengende sangen er lett å lære.
Kunstneriske aktiviteter mot vold
Kunstneriske aktiviteter mot vold

Kunstneriske aktiviteter – mot vold

Og dette er nettopp måten CARF jobber på. Hjertet i arbeidet har alltid vært kunst og kultur.

Det er noe magisk som skjer når barna får mulighet til å uttrykke seg gjennom kunst. Det skjer noe magisk som blir værende i barna – en slags gnist som styrker troen på dem selv og gir håp for fremtiden.

Kunstneriske aktiviteter mot vold
Kunstneriske aktiviteter mot vold

Barna lærer ulike kunstneriske aktiviteter der de kan uttrykke seg, slik som å lage bilder i malerverkstedet eller spille musikkinstrumenter, danse Breakdance eller Capoeira. De kan uttrykke seg gjennom drama og skuespill eller gjennom å lære å fotografere og lage video eller de kan lære å lage god og næringsrik mat. På den måten får barna tro på seg selv og oppleve at de har verdi for menneskene rundt seg. De kan noe, de deler det de kan og de hjelper hverandre.

Eksempler på aktiviteter i Kolibri Brasil - se video:

Digital billedbok

I denne digitale billedboken får dere kunnskap om favela(slum), vold og kriminalitet.

Dere får også lære om dialogisk metode.

Digital billedbok: VOLD OG SLUM HENGER SAMMEN

👀

Bli kjent med personer som bruker ikkevold:

Her kan dere bli kjent med personer som har brukt dialog og ikkevold for å nå målene sine. Tre menn og tre kvinner. Noen av dem har du sikkert hørt om før.

Dette er navnene:

  • Mahatma Gandhi
  • Nelson Mandela
  • Martin Luther King Jr
  • Rigoberta Menchú
  • Malala Yousafzai
  • Greta Thunberg

På den gule knappen under finner dere informasjon om disse personene.

FORSLAG TIL OPPGAVE:

Lag en presentasjon av kjente personer – (lag gjerne en dramatisering).

Del klassen i seks grupper. Hver gruppe skal samle informasjon og presentere en av personene ovenfor. Dere finner forslag til informasjon og lenker på knappen «IKKEVOLD – kjente personer» nedenfor.

Bruk gjerne dramatisering der én på gruppen er personen og de andre på gruppen er personer som møter den kjente personen for første gang. Lag en dialog. Skriv den ned og øv på fremførelsen. (Husk hva dere har lært om dialog.)


IKKEVOLD – kjente personer (Word-fil)

👀

Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre.

Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Kontaktkanaler:

FredrikRaadal-Simonsen

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig

Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238

Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no

Tema og aksjon