FRIVILLIGHET, AKSJON OG INNSAMLING

Les mer

Det er viktig å ha kunnskap og kompetanse på frivillighet. I dette siste stoppepunktet får elevene prøve seg på å jobbe i en aksjonskomité og gjennomføre en innsamlingsaksjon.

FNs Bærekraftmål 16 - 2 og Barnekonvensjonens artikkel 20 og 27.
FNs Bærekraftmål 16 - 2 og Barnekonvensjonens artikkel 20 og 27.
I prosjektet i Brasil er det også mange frivillige. Her fra en aksjon for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
I prosjektet i Brasil er det også mange frivillige. Her fra en aksjon for å styrke kvinners stilling i samfunnet.
TIL LÆRER

Synge:

🤗😲

Klikk til "Brasilsangen". Denne fengende sangen er lett å lære.

👀

Om frivillighet

Det finnes en mengde organisasjoner og foreninger i Norge. Det finnes organisasjoner for nesten alt mulig. Nesten alle blir drevet av frivillige eller har frivillige med.

Noen jobber for å redde naturen (f.eks Naturvernforbundet, Natur og Ungdom)

Noen jobber for å ta vare på gamle båter eller gamle biler (veteranbåtforeninger, veteranbilklubber)

Noen driver idrett (f.eks fotballklubber, idrettslag, ishockeylag, osv...)

Noen driver med musikk (f.eks. musikkorps, kor, orkester, osv...)

Noen driver en menighet knyttet til den religionen de tror på (f.eks menigheter i Den Norske kirke, jødiske samfunn, muslimske menigheter, osv)

Noen organisasjoner jobber for å hjelpe mennesker som lider nød eller lever i elendighet. (f.eks Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp, Leger Uten Grenser, Plan, CARF osv...)

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er en organisasjon for og om frivillighet.

De sier blant annet:

Frivillighet er en viktig verdi i det norske samfunnet, og frivillige organisasjoner er grunnleggerne av den norske velferdsmodellen. Frivillige organisasjoner er bærebjelken i barn og unges fritidstilbud.

Frivillige er en viktig del av norsk beredskap.

Det betyr at hvis det skjer en stor ulykke eller naturkatastrofe, så er det mange frivillige som er klare og trente til å hjelpe. Kjenner du noen organisasjoner som trener frivillige til dette viktige arbeidet?

Frivillighet Norge har en webside, frivillig.no, med egne elevsider: Se denne linken: Frivillig.no - elevsider

Her kan du finne ut mer om frivillighet og om frivillige organisasjoner du kan melde deg inn i.

Kjenner du noen frivillige?

Mange av organisasjoner og lag i Norge blir, i hovedsak, drevet av frivillige.

Frivillige er viktige. Frivillige er folk som jobber i en organisasjon, lag eller forening på fritiden, uten betaling. Noen organisasjoner, foreninger og lag drives kun av frivillige, mens andre har noen ansatte med lønn, men med frivillige i tillegg.

Frivillige er så viktige at vi kan nesten si at uten frivillige stopper Norge.

Her er en gjeng med CARF-frivillige på en Kolibri - aksjon til inntekt for barna i Brasil. De solgte vafler, kaffe og produkter fra Brasil.
Her er en gjeng med CARF-frivillige på en Kolibri - aksjon til inntekt for barna i Brasil. De solgte vafler, kaffe og produkter fra Brasil.

Samtale:

Samtale i klassen: Kjenner du til noen frivillige organisasjoner? Fortell.

Kjenner du noen som jobber frivillig? Fortell.

Spill:

Frivillig.no har laget et memospill hvor du kan teste kunnskapene dine om frivillige organisasjoner.

De har samlet logoene og navnene til 18 ulike frivillige organisasjoner, og det er opp til deg å finne ut hvilke det er som hører sammen. Hvor mange kjenner du igjen? Trykk på linken nedenfor for å laste ned, skriv ut og klipp opp brikkene! Kanskje vet du også hva organisasjonene jobber for?

Her er linken til Memospill om frivillige organisasjoner

👀


FRIVILLIGHET OG DUGNAD ER VIKTIG I NORGE.

Hvorfor jobbe frivillig?

Når du jobber frivillig får du ansvar og oppgaver som om du jobbet der. Du påtar deg ansvar, og du er med på å skape noe. Du blir kjent med nye mennesker og du får ny kunnskap.

OPPGAVE: Lag et intervju med en som jobber frivillig. Undersøk om hvorfor de gjør frivillig arbeid.

Et viktig prinsipp: Når du sier ja til å være frivillig og du får en oppgave du skal løse, stilles det et krav til deg. Du må tenke at du skal gjøre den oppgaven så godt som mulig, slik at de andre i organisasjonen kan stole på deg. Da blir det et godt arbeidsmiljø i gruppen.

👀


Frivillig i CARF på skoleaksjon på Os barneskule
Frivillig i CARF på skoleaksjon på Os barneskule

INNSAMLING

Skolen deres lager sikkert en innsamlingsaksjon hvert år. Dere som går på en KolibriSkole lager en innsamlingsaksjon til trengende barn i slummen i Brasil. Nå håper vi at alle skoler som bruker undervisningsmateriellet fra CARF, vil være med å lage en innsamling til barna i Brasil. Det er stort behov for hjelp. Her er historien om Daniel :

Daniel og bestemor

👀

Linn og Gard jobber som frivillige for CARF i Brasil. Klikk på videolenken nedenfor og hør deres historie.

👀

OPPGAVE: INNSAMLING TIL BARNA I BRASIL

For å hjelpe barn som lever i fattigdom og utrygghet, kan dere lage en aksjon på skolen deres.

Det flotte er at det er dere som går i 7. trinn som får i oppgave å lage denne aksjonen. Dere får ansvar for å planlegge og gjennomføre en innsamlingsaksjon for hele skolen.

Her er noen idéer til hvordan dere kan gjøre det. Ta gjerne kontakt med CARF slik at de kan ordne kontakt med Brasil, slik at dere får vite hva pengene går til (kontaktopplysninger nederst).

👀


Svampekast på skoleplassen til inntekt for CARF
Svampekast på skoleplassen til inntekt for CARF

LAGE AKSJON - framgangsmåte og idéliste

En aksjon må ha en ledelse som holder oversikt over alt som skal gjøres og passer på at det blir gjort. I en aksjon kalles ofte ledelsen for en komité. Komitéen skal også oppmuntre og motivere alle som er med:

  • -Velg en Aksjonskomité som består av 4-5 personer. Elevene på 7. trinn velger en slik komité med noen fra hver klasse (hvis dere har flere klasser). Komitéen velger så en leder. I tillegg bør det være minimum to voksne fra skolen i komitéen.
  • -Lag Målsetting: (Skriv ned noen utsagn som sier hva dere skal gjøre og hva dere vil oppnå/ha som målsetting)
  • -Lag Arbeidsgrupper: Lage arbeidsgrupper med konkrete arbeidsoppgaver, slik at alle elevene får oppgaver de kan bidra med.

👀

Her er lenker til flere idéer:

OM SKOLEAKSJONER
OM ARBEIDSGRUPPER - forslag til grupper
Idéliste til aksjoner på skoler

CARF - kontakt:

Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre.

Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Kontaktkanaler:

Fredrik Raadal-Simonsen

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig

Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238 Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no