BRASIL

Les mer

Dette tema handler om Brasil. Vi skal gå på kildejakt for å finne fakta om Brasil. Da får dere jobbe som journalister. Det samme gjør barn og unge i prosjektet i Brasil.

FNs Bærekraftmål 16 - 2 og Barnekonvensjonens artikkel 20 og 27.
FNs Bærekraftmål 16 - 2 og Barnekonvensjonens artikkel 20 og 27.
Brasils flagg (pixabay.com)
Brasils flagg (pixabay.com)
TIL LÆRER

Synge:

🤗😲

Klikk til "Brasilsangen". Denne fengende sangen er lett å lære.

👀

Kildejakt om Brasil

I CARFs undervisningsopplegg 1.-7.trinn har dere fått noen fakta om Brasil, men vi har ikke laget noe eget opplegg om landet Brasil. Det tror vi nemlig at dere kan gjøre selv. Den beste måten å gjøre det på, er å gå på «kildejakt». Da får dere mulighet til å finne god og oppdatert informasjon om BRASIL. I dette stoppepunktet skal dere jobbe som journalister. Det samme gjør barn og unge i prosjektet i Brasil.

Et ord du kan lære deg er ordet sosialentreprenør. Sosialentreprenør er en eller flere personer som skaper nye løsninger på sosiale problemer. Beija-Flor prosjektet i Brasil er et stort sosialentreprenørprosjekt med mange mindre delprosjekter.

Kolibrimodellen og opplæringen styrker barnas rettigheter og mulighet til å endre sitt samfunn til det bedre gjennom sosialt samhold og sosialt entreprenørskap – å finne nye løsninger på gamle problemer.

Olhar Social - Det Sosiale Øyet
Olhar Social - Det Sosiale Øyet

Olhar Social

Et av entreprenørprosjektene på Beija-Flor (Kolibri) er mediesenteret Olhar Social (Det Sosiale Øyet). På dette senteret får barna lære å være journalister. Her har de dataopplæring, eget lydstudio, eget radiostudio og de får opplæring innen foto og video.

På denne måten skal barn og unge være en slags «vaktbikkjer» i område de bor i. De skal se med "Det Sosiale Øyet". De skal passe på at barnas rettigheter blir overholdt og de skal undersøke og informere hvis det skjer urettferdigheter eller brudd på barnas rettigheter. Mediesenteret er viktig for at barnas stemme i slumområdene skal bli hørt. De får også opplæring i å fortelle om alt det gode og positive som skjer. Her kan du se en video som viser litt av aktiviteten på "Olhar Social".

VIDEO

👀

INDIVIDUELLE OPPGAVER

 • Finn aktuelt stoff om Brasil i media, på nett. Hva handler det om? Lag 5 fakta om Brasil ut fra dine funn. (En kanal for informasjon om ulike land, er: https://www.fn.no/Land/ )
 • Hva vet du om Brasil fra før? Skriv ned 5 fakta.

For vanlige folk i Brasil er sport og idrett veldig viktig.

 • Hva tror du er den mest populære sporten i Brasil?
 • I 1972 ble Capoeira valgt som nasjonal idrett i Brasil. Finn ut hva Capoeira er.

👀

Extraoppgaver om Brasil

👀

FELLES I KLASSEN

Samle alle faktaene på tavle/skjerm. Hvor mange forskjellige fakta ble det? Kan dere samle faktaene i grupper etter tema?

👀


GRUPPEARBEID

Velg noen eller gjør alle. 😀

 • Lag en Quiz om Brasil. (Den kan f. eks gjennomføres i de andre klassene på mellomtrinnet)
 • Lag Kahoot om Brasil. Lag gjerne flere korte med forskjellig vanskegrad. (Den kan f. eks gjennomføres i de andre klassene på mellomtrinnet)
 • Lag en PowerPoint med fakta om Brasil. Max 15 slides med bilde og fakta. PowerPointen kan vises for andre klasser på skolen og for foreldre/voksne på aksjonsdagen. Hvis dere trenger bilder, søk her: https://pixabay.com/no/ Her kan dere søke frem bilder og laste ned – GRATIS. Vanligvis er bilder på nettet ikke lov å laste ned eller bruke, uten tillatelse av den som har rettighetene til bildet. Men disse bildene er det lov å bruke.😀
 • Lag en PowerPoint om CARF og prosjektet i Brasil. Max 15 slides med faktatekst. PowerPointen kan vises for andre klasser på skolen og for foreldre/voksne på aksjonsdagen. Bilder, søk her: https://www.flickr.com/photos/beija-flor/ (Bildene i denne basen er det lov å laste ned dersom de brukes i CARF – aksjoner eller for å informere om CARF sitt arbeid).
 • Lag en PowerPoint om Brasils historie før portugiserne kom: https://mirim.org/nb/før-portugiserne
 • Lag et radioprogram (bruk taleopptaket på en mobil) der dere intervjuer en som kommer fra Brasil eller en som har besøkt landet.
 • Finn ut hva som er typisk brasiliansk musikk. Lag et musikkprogram med eksempler på slik musikk. Ta også kontakt med CARF-kontoret (se nedenfor) og hør om de kan koble dere med barna på Beija-Flor og be dem sende eksempler på den musikken de lytter til.Her finner dere mer informasjon hvis dere ønsker å hjelpe barna i Brasil

Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre.

Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Kontaktkanaler:

Fredrik Raadal-Simonsen

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig

Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238 Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no