CARF sitt nye undervisningsopplegg

Les mer

Vi er glade for å kunne presentere CARF sitt nye undervisningsopplegg, kalt Fremtidsberedskap - global undervisning med den brasilianske favelaen som arena​.

Utdanningsdirektoratet skriver følgende om verdigrunnlaget for den nye læreplanen fra 2020:

(Verdiene) skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid.

Utdanningsdirektoratet

Med andre ord: Arbeidet med å forberede barn og unge på en ukjent framtid starter nå.

Derfor mener vi i Children At Risk Foundation (CARF) at inngangen til morgendagens løsninger er å utdanne dagens unge i vår felles verden – og i de milliardene av mennesker som lever, bor og livnærer seg i den.

Hvis det er én ting som er sikkert for morgendagens globale utfordringer, så er det at deres løsninger vil kreve samarbeid på tvers av verdens landegrenser. Og ingenting fostrer samarbeid bedre enn forståelse. Forståelse skaper toleranse, og toleranse skaper grobunn for fruktbart samarbeid.

Vårt nye undervisningsopplegg formidler FNs bærekraftsmål gjennom ekte historier fra den brasilianske favelaen
Vårt nye undervisningsopplegg formidler FNs bærekraftsmål gjennom ekte historier fra den brasilianske favelaen

Globale tematikker – formidlet gjennom den brasilianske favelaen

Vårt nye undervisningsopplegg, kalt Fremtidsberedskap, vil utdanne elevene i global tematikk – som FNs menneskerettigheter og bærekraftsmål – gjennom ekte, konkrete historier fra den brasilianske favelaen. Vi har i over 30 år drevet et sosialt prosjekt for barn i slumområder utenfor São Paulo, Brasil. Vi sitter igjen med mye kunnskap, og mange historier, om hvordan barn og deres familier lever, overlever og håndterer hverdagen i svært utfordrende forhold.

Barna i favelaen vokser opp under andre forhold enn de fleste skoleelever i Norge. Vi har mye å lære av hverandre.
Barna i favelaen vokser opp under andre forhold enn de fleste skoleelever i Norge. Vi har mye å lære av hverandre.

Denne kunnskapen har vi samlet i Fremtidsberedskap – så norske skoleelever kan få et innblikk i en verden fjern fra deres egen. På den måten ønsker vi å skape en arena hvor elevene kan få innsikt i andre kulturer og levemåter, så de kan forberede seg på å møte andre som likeverdige samarbeidspartnere.

For nettopp dette er essensen i CARFs filosofi: I møte med andre kulturer må vi opptre som likeverdige parter, og derav er vår grunnleggende holdning til bistand at begge parter gir, og begge parter får. Vårt formål med Fremtidsberedskap er å formidle denne tankegangen og holdningen til elevene.

Norske elever vil blant annet lære noe av hva barna på våre sentre lærer om ernæring og matlaging
Norske elever vil blant annet lære noe av hva barna på våre sentre lærer om ernæring og matlaging

Et opplegg for en tverrfaglig skolehverdag

Fremtidsberedskap er lagt opp for tverrfaglige prosjekter i grunnskolen. Elevene vil tilnærme seg kompetansemål i fag som samfunnsfag, naturfag, KRLE, kroppsøving, kunst & håndverk, mat & helse, og mer. Opplegget er lagt opp slik at lærerne kan tilpasse undervisningen etter egne preferanser, men de vil også finne mye inspirasjon i oppgavene og aktivitetene allerede satt opp.

På den måten vil vi gi lærerne et verktøy i deres viktige arbeid med å utdanne fremtidens borgere, for en ukjent framtid – gjennom ekte historier fra den brasilianske favelaen.

Historien om barna