OVERGREP

Les mer

Dette tema handler om overgrep. Det angår både gutter og jenter. I innledningen setter vi fokus på overgrep i Brasils favelaområder (fattigområder) og på hvordan Kolibri Brasil arbeider med tema overgrep og seksuelt misbruk.

FNs Bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene - avskaffe alle former for vold.
FNs Bærekraftmål 5: Likestilling mellom kjønnene - avskaffe alle former for vold.

Dette stoppepunktet handler om overgrep. I risikoområdene og favelaområdene i Brasil er seksuelle overgrep et stort problem. Det angår både gutter og jenter. Vi setter også fokus på hvordan Kolibri Brasil arbeider med overgrep og seksuelt misbruk. Temaet kan med fordel brukes på hele mellomtrinnet

TIL LÆRER
Overgrep er krenkelse av mennesket
Overgrep er krenkelse av mennesket
BILLEDFORTELLING - OVERGREP

👀

I denne videoen møter du Mylena - 10 år. Slik jobber Kolibri Brasil for å gi barn mulighet til å utvikle seg innenfor trygge rammer, uten vold (engelsk tekst).

Ta gjerne kontakt med CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre.

Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Tema og aksjon