30 år med oase i favelaen

Les mer

I dag, tredve år etter vår start, kan vi se tilbake på tusenvis av barn og unge som har fått hjelp til å finne trygghet, tro og verdighet i ellers ustabile omgivelser preget av slum og kriminalitet.

Helt siden begynnelsen i 1992 har barna vært vårt fokus. Selve hjørnesteinen i vår organisasjon, er å tilby en form for rikdom til barna i slumområdene rundt CARFs sentrer. Vårt verktøy er kunst og kultur. Vi har sett hvordan noe så enkelt som å lære å male, eller å danse Capoeira, kan bygge opp barnas selvfølelse – en selvfølelse som ofte har fått altfor mye hard medfart fra omgivelsene. Gjennom slike enkle aktiviteter, hjelper vi barna å se potensialet i seg selv, og vår erfaring er at dette medfører et holdningsskifte barna tar med seg resten av livet. Dette er vår tradisjon, og noe vi alltid vil ta med oss.

Barn på aktivitetssenteret i november 2021. COVID-19 gjør at også barn må bruke munnbind i Brasil.
Barn på aktivitetssenteret i november 2021. COVID-19 gjør at også barn må bruke munnbind i Brasil.

Fra 1992 til 2022 har vi vært på en lang og lærerik reise. Vi kan nå ta klokere fatt på de neste 30 årene! Et prosjekt vi ser fram til å videreutvikle i året vi har forann oss, er Tio Olesen. En viktig lærdom fra tredve års arbeid med barn i slummen, er betydningen av utdanning. Grunnleggende utdanning gjør at barna vokser som mennesker og gir dem muligheter de ellers ville vært foruten. Utdanningssystemet i Brasil er dessverre ikke like inkluderende som hva vi har her i Norge. Tio Olesen er et prosjekt vi lanserte i 2021, hvor vi gir ekstra undervisning til barn, som på grunn av koronapandemien og generelt svært utfordrende levekår, behøver hjelp til å nå skolekravene. Hittil har prosjektets resultater vært svært lovende, og vi dobler derfor innsatsen for det kommende året.

Vi markerer CARF sitt 30-års jubileum i år, og vi ser tilbake på mange spennende og krevende reise. Takket være god støtte i Norge!

Store smil
Store smil

Et annet spennende prosjekt vi ser fram til å fortsette, er yrkesopplæring som nå tilbyes på CARF sentrene. Siden koronapandemien brøt ut, har økt arbeidsledighet vært en stor utfordring i hele Brasil. Særlig har det berørt slumområdene. I samarbeid med de to viktigste arbeidsgiver organisasjonene i Brasil, SENAC og SENAI, har vi startet omfattende kursing, opplæring og utdanning mot spesifikke yrker – som kokk, frisør, IT, adiministrasjon, og mer. Vi tilbyr slik ferdigheter og kursing som vil gjøre det mulig for mange å løfte seg selv ut av arbeidsledigheten, og vi ser fram til å ta imot nye lærevillige arbeidere i året som kommer!

I samarbeid med den føderale etaten, SEBRAE, som bidrar næringslivet i Brasil gis det også kurs i entreprenørskap. Disse kursene fokuserer på relevant kunnskap i planlegging, finans og markedsføring for å hjelpe personer å etablere sine egne små selskaper som f. eks. frisørsalonger, matlaging hjemme med s, osv.

På vegne av alle de titusner av barn som har vært del av prosjektet siden starten i 1992: Tusen takk!

Takk for all støtte, kjære giver, i året som har gått. Din støtte gir barn, unge voksne og deres familier muligheter i livet som de ellers ville vært foruten. Din støtte gjør en forskjell i livene til disse menneskene, og vi gleder oss derfor til å ta fatt på et nytt år sammen med deg.

Historien om barna