Post-pandemi og yrkesopplæring

Les mer

En av koronapandemiens mange følger, er økt arbeidsledighet over hele verden. I Brasil er dette en stor utfordring, med flere millioner nye arbeidsløse.

Et av områdene hvor behovet er størst, er i Diadema – hvor vi finner våre tre aktivitessentre. Og som en anerkjent aktør i området, har Kolibri initiert et samarbeid med arbeidsorganisasjonene SENAI og SENAC. Lang historie kort, så har utviklingsorganisasjonen i Brasil, SEBRAE, iverksatt en storsatsing med å tilby yrkesutdanningskurs i områdene der den fattigste befolkning bor. Nemlig i slummen eller favelaen.

Organisasjonene SENAI (som utdanner for industribransjen) og SENAC (som utdanner for handelsbransjen) har mottatt betydelige midler fra SEBRAE for å gi yrkeskurs i slumområder med mål å øke sysselsettingen i landet.

Og her kommer CARF inn i bildet. Tradisjonelt har CARFs arbeid vært rettet mot barn og unge.

Redskapene har vært kunst, kultur og estetikk.

Etter flere tiår med arbeid i slumområdene, anerkjenner vi viktigheten av å bygge opp mennesker tidlig i livet. For mennesker som vokser opp i slummens omgivelser – hvor fattigdom, kriminalitet og rus farger hverdagen – så er selvfølelsen ofte like fattig som omgivelsene. Essensen i CARF sitt arbeid, er å hjelpe barna å se potensialet i seg selv.

Aktivitetssentrene symboliserer slik en oase av muligheter for barna, og vår erfaring er at vi slik kan bidra til et holdningsskifte som barna tar med seg inn i resten av livet.

"Ordalinos" - frisørkurs med fagbrev er et av de nye yrkeskursene Kolibri Brasil tilbyr for å få de eldre barna ut i verdig arbeid etter endt utdanning og skolegang.
"Ordalinos" - frisørkurs med fagbrev er et av de nye yrkeskursene Kolibri Brasil tilbyr for å få de eldre barna ut i verdig arbeid etter endt utdanning og skolegang.

Som en del av den kollektive aksjonen for å løfte Brasil ut av koronapandemiens ettervirkninger, tilbyr vi nå – i samarbeid med SENAI og SENAC – yrkesopplæring på våre kolibrisentre

Men CARF er ikke redd for å utvikle seg. Som en del av den kollektive aksjonen for å løfte Brasil ut av koronapandemiens ettervirkninger, tilbyr vi nå – i samarbeid med SENAI og SENAC – yrkesopplæring på våre sentre. Aktivitessentrene er i full aktivitet fra morgen til kveld, hvor det utdannes kommende kokker, frisører, IT- og administrasjonsarbeidere. Og det foregår kursing i alt fra markedsføring til arbeidsintervjuer.

Med andre ord, vi har utvidet vår modell. Vi tilbyr nå muligheter for enda flere, hvor vi nå dyrker voksnes selvfølelse og evner slik vi har gjort med barn i flere tiår. Vårt fokus på barn og unge vil alltid være kjernen i vår organisasjon, men vi syns det er spennende å se hvordan CARF er en organisasjon som ikke er redd for å innovere – for å møte både dagens og morgendagens utfordringer.

For som vi alltid har tenkt: Det positive i håpløsheten, er at det skal lite til for å utgjøre en forskjell. Så takk til alle våre supportere. Sammen gjør vi en forskjell; sammen skaper vi muligheter for flere.

Kokkekurs med fagbrev er ett av yrkesutdanningene vi nå tilbyr.
Kokkekurs med fagbrev er ett av yrkesutdanningene vi nå tilbyr.

Historien om barna