Koronapandemien

Les mer

Koronapandemien utvikler seg nå for fullt i Brasil. Vi er svært bekymret for familiene som bor i slumområdene/favelaen. Kolibrisentrene er nå stengt for all aktivitet.

Det er ingen tvil om at virkningen av Koronaviruset vil bli svært vanskelig for mennesker som lever i områder med svak infrastruktur, dårlige boforhold, mangelfullt helsevesen og lav levestandard. I tillegg bor menneskene her tett på hverandre.

Her kan du finne ut mer om vår Matkasseaksjon i forbindelse med koronakrisen i Brasil

Sentrene er stengt

Kolibrisentrene er stengt for all aktivitet. Det er også de lokale skolene. Barna og hjemmene har fått grundig informasjon fra Kolibri om smittefaren og viktigheten med hygiene og å holde avstand. Men boforhold og situasjonen for familiene som bor trangt og kummerlig, er svært vanskelig.

En av familiene i Kolibriprosjektet.
En av familiene i Kolibriprosjektet.

Bestemor er i en utsatt situasjon

Dette er en av familiene i Kolibri. Bestemor passer barna, mens mor er på arbeid. Mer enn 50 % av arbeidstakerne i Brasil har ingen formell tilsetting og andelen blant de fattige, som er Kolibris målgruppe, er mye høyere. Så ved oppsigelser er det ingen støtte å få. Foreldrene har et press på seg for å forsørge familien, uansett smittefare. Hvis mor eller bestemor i denne familien blir rammet av sykdommen, vil barna være i stor fare. I Kolibriprosjektet er det mor eller bestemor som er alene om foreldreansvaret for over 90 % av barna. Mange familier er svært sårbare.

Sondre og Isis

Sondre og Isis Minnefond ble opprettet i 2002 da skoleeleven Sondre som gikk på Os barneskule, døde brått og uventet av sykdom. Han var svært opptatt av barnas situasjon i Brasil som han hadde fått vite om gjennom skolens samarbeid med Kolibri CARF. Ved begravelsen oppfordret foreldrene å gi en gave til Kolibri. Omtrent samtidig døde Isis, en jente i Kolibriprosjektet. Hun ble påkjørt av en bil i stor fart like utenfor porten til KolibriRedet. Isis havnet på et offentlig sykehus og der manglet de utstyr og kompetanse til å redde jenten. På et privat sykehus i Brasil hadde de antagelig reddet henne. Kolibri CARF opprettet derfor et minnefond til medisinsk behandling i Brasil, fordi barn skal gis det beste og den beste behandlingen i Brasil koster penger. Les mer om Minnefondet her.

Kampanje for barnefamilier som rammes av Koronapandemien

Vi setter nå i gang en innsamling til Minnefondet. Det skal gå til medisinsk hjelp og til hjelp for barnefamilier som får sine liv sterkt endret av Koronapandemien. Du kan støtte Sondre og Isis Minnefond her.

Gave til Minnefondet kan gis:

  • i det grønne feltet nedenfor "Bare denne ene gangen" (betale online med kredittkort/visakort)
  • med Vipps til nr 599104 eller skan qr-koden nedenfor
  • via nettbank til kontonr 3411.24.22759 (Sondre og Isis Minnefond)

TAKK !

Skann QR-koden med din mobil eller bruk Vippsnr 599104, så gir du en gave direkte til Sondre og Isis Minnefond.
Skann QR-koden med din mobil eller bruk Vippsnr 599104, så gir du en gave direkte til Sondre og Isis Minnefond.
Hjelp barnefamiliene som rammes av koronapandemien. Merk innbetalingen med "Sondre og Isis Minnefond"

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna