Brasiliansk ledelse

Les mer

På samme måte som det meste av arbeidet i Kolibriprosjektet i Diadema har vært drevet av brasilianerne selv, har det vært et mål for CARF at også styret i Kolibri Brasil og alle formelle verv skal ha brasiliansk ledelse.

På generalforsamlingen 7. november valgte Gregory Smith å tre til side for å overlate ledelsen av dette fantastiske prosjektet til et nytt styre, anbefalt av generalforsamlingen og mottatt med begeistring og entusiasme av medarbeiderne i prosjektet. 

Kolibri Brasil med sine over 30 ansatte medarbeidere, bygget opp av Gregory Smith gjennom mer enn 25 år, har vist seg å være robust og levedyktig. Dette til tross for at økonomien de siste årene, mer enn noe annet, har hemmet utviklingen av prosjektet. Det er derfor svært gledelig at prosjektet nå får vokse og utvikle seg videre med basis i den kompetansen og kunnskapen som det nye styret og de ansatte besitter. Både styret og den nye prosjektledelsen vil føre arbeidet videre basert på den visjonen Gregory Smith har virkeliggjort. For CARF er det gledelig at den nye daglige lederen kommer direkte fra prosjektet og kjenner dette gjennom mange års arbeid i RCBF. 

NYTT STYRE OG NY DAGLIG LEDELSE AV KOLIBRI BRASIL

Generalforsamlingen ble avholdt 7.november på KolibriRedet, hovedsenteret for Kolibri Brasils virksomhet i São Paulo. CARF var anmodet om å foreslå kandidater til styret i Kolibri Brasil og samtlige av disse ble enstemmig valgt etter anbefaling fra Gregory Smith. Som sin første offisielle handling, ansatte det nye styret Ivone Silva som ny daglig leder. Hun har arbeidet i 15 år som prosjektkoordinator i Kolibri Brasil (les intervju med henne her). 

Fv. Sven Blikstad, Juliana M. Gottardi, Ana Ferreira, samt Ordalina Felipe (fra det gamle styret).
Fv. Sven Blikstad, Juliana M. Gottardi, Ana Ferreira, samt Ordalina Felipe (fra det gamle styret).

Styret består av styreleder Juliana Meyer Gottardi, som er advokat av yrke, Sven Blikstad – tidligere direktør i Bank Bostons Latin-Amerikakontor i São Paulo og leder av den skandinaviske foreningen «Nordlyset», samt Ana Ferreira, som er Business Controller hos svenske Elanders, lokalt i Diadema-SP.

I tillegg til styret valgte generalforsamlingen også et kontrollutvalg bestående av Francisco Rodrigues Filho, Lars Stefan Lundkvist samt Luiz da Cruz, som ønsket å fortsette i rådet.  

 

CARF TAKKER GREGORY 

CARF takker Gregory Smith for det omfattende prosjektet han har bygget opp i Brasil - et unikt arbeid, der barnas beste hele tiden har stått i fokus. 

Gregory Smiths arbeid blant barn og unge er banebrytende, med nye måter å løse de store utfordringene på. Som sosialentreprenør har han og hans medarbeidere klart å utvikle en modell som inspirerer og gir barn og unge verdi som mennesker, i tillegg til at den bidrar til å utvikle og skape nye sosialentreprenører i Brasil, noe som nå virkeliggjøres gjennom de valg som er tatt.  CARF uttrykker stor anerkjennelse for det valget Gregory Smith nå har tatt ved å overlate ledelsen av prosjektet til sine medarbeidere og etterfølgere.

For sin egen del ønsker Gregory Smith å fortsette å arbeid blant lokale barn og unge som «frivillig medarbeider» på Kystsenteret i Itanhaém.  

For CARF og Kolibri Brasil vil det bli en spennende tid fremover og vi ønsker alle gode krefter med videre, slik at prosjektets arbeid blant barn og unge i Brasil når ut til stadig flere. Kolibri arbeider langsiktig og det er det langsiktige arbeidet med barna som gir resultater.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna