Jeg har hatt det store privilegium å arbeide ved Gregorys side i et og et halvt tiår. Han inspirerte meg mye og jeg lærte mye. Dette gir teamet og meg det store ansvaret det er å videreføre dette enestående flotte arbeidet.

Ivone Silva er den nye daglige lederen i Kolibri Brasil. Peter Munck har gjort dette intervjuet med henne. 

Du har arbeidet i 15 år i Rede Cultural Beija-Flor. Fortell litt om dine erfaringer gjennom disse årene.

Jeg kom inn i Kolibri Brasil da det gikk igjennom en nyorientering fra å være et rent gatebarnprosjekt, til å fokusere på det forebyggende arbeidet.  Handlingsmodellen fungerte i starten mer tradisjonelt, ved å benytte seg av fagfolk innen det sosialpedagogiske feltet. Endringen Gregory etter hvert så var nødvendig, gikk ut på å sette lokale ungdommer til å være de ansvarlige for gjennomføringen av det pedagogiske arbeidet. En av hovedmålsetningene  var å gjøre disse unge lederne til positive modeller for barna og ungdommene i bydelene der vi jobber. 

Vi utviklet og forbedret etter hvert denne arbeidsmodellen. Metoden var svært vellykket. Det resulterte i at vi fikk flere midler fra Norge og dermed muligheten til å øke antallet barn fra 600 til mer enn 2000. Samtidig økte vi antall aktivitetssentre fra én til fire, hver med sine unike pedagogiske virkeområder.  

Hvordan ser du på Kolibris rolle i Diademas lokalsamfunn?

- Før jeg svarer på dette spørsmålet, må du skjønne noe om konteksten vi jobber innenfor. Helt til for noen år siden var Diadema kommune i SP, en av de mest voldelige områdene i Brasil. Det toppet flere negative  nasjonale målinger, så som vold, narkotikamisbruk, lavt utdannelsesnivå osv. Det var deler av byen som ikke engang hadde tilgang på kloakk og strøm, det var jordveier og - aller viktigst, midlertidige og svært utrygge boliger (skurbebyggelse – red. anmerk.). 

Til tross for de siste 15 årenes positive endringer, har Diadema fremdeles svært alvorlige sosioøkonomiske problemer sammenliknet med nabokommunene. Kolibrisentrene ligger dessuten i det mest hjelpetrengende området i byen. Over halvparten av de mindreårige bor rundt sentrene våre. Alt dette skaper enorme sosiale krav og behov. 

Kolibri Brasils rolle er å fremme endringer som stimulerer våre barn og unge til å ta inn over seg at det finnes andre virkeligheter enn dem de lever under, og hjelpe dem til å bryte fastlåste, negative handlingsmønstre. Gjennom deltakelsen deres i kunstneriske, kulturelle og idrettsaktiviteter oppmuntrer vi dem til lage seg mer strukturerte, reflekterte og proaktive tankemodeller. Slik får barn og unge et endret syn på verden, og kan derfor bedre se alle mulighetene som står åpen for dem. 

Det neste skrittet er å hjelpe dem til å identifisere veiene de må gå for å oppnå drømmene og ambisjonene sine. Utkommet av vårt arbeid består i å ta del i denne viktige utviklingsfasen som er så viktig for ungdommene i disse områdene.

Vil det skje endringer i Kolibri Brasil når du er daglig leder?

Vi vil gjøre noen endringer, men jeg foretrekker å kalle dem forbedringer eller videreutvikling av eksiterende prosjekt. Du kan nesten si at vi nå begynner på den andre arbeidsetappen, fase 2 i dette store prosjektet. Arbeidsteamet, med 25 års vellykkete sosiale aktiviteter og mange erfaringer bak seg, er moden for neste fase nå. Disse endringene står i forhold til de nye kravene til målgruppene våre. Som jeg har nevnt tidligere sikter jeg mot å støtte ungdommene våre med plasser i arbeidsmarkedet innenfor områder som kan tilby profesjonell utvikling. Dette er ikke enkelt, da det fremdeles eksisterer motstand i arbeidsmarkedet mot å gi ansettelser til ungdommer fra de fattige, perifere bydelene.   

Derfor vil vi jobbe mot å skape et nettverk av partnere, selskaper og andre sosial institusjoner, som kan ta imot disse ungdommene innenfor oppsatte lærlingeprogrammer. Vi har allerede noen gode erfaringer med dette, og vi ønsker å utvide dette til et nytt institusjonsutviklingsområde for Kolibrinettverket. 

Et annet arbeidsområde er å forbedre organisasjonens og teamets innsats gjennom trening og kursing. Målsettingen er å øke de faglige kvalifikasjonene våre, å investere mer i motivasjon og å utvikle karriereplaner.

Hva er utfordringene for Kolibri Brasils framtid?

For tiden konsentrerer vi oss om en prosess vi kaller «lederteknisk» for organisasjonen, vi evaluerer alle sektorer, prosesser og resultater i detalj. Dette skal føre til en plan som vil bli gjennomført i etapper. Samtidig lider organisasjonen under en økonomisk nedgangsperiode og må søke måter å øke inntektene på sammen med CARF. 

Ivone Silva og Einar Kongsbakk (styreleder i CARF)
Ivone Silva og Einar Kongsbakk (styreleder i CARF)

Vil forholdet til CARF endre seg?

Vi i Kolibrinettverket ønsker å forsterke samarbeidet md CARF innenfor felt som markedsføring, langsiktig planlegging, osv. Med andre ord så er målet vårt å søke og utvide synergiene mellom CARF og Kolibri i Brasil. 

Er det noe du avslutningsvis ønsker å legge til?

Ja, det er det. Først og fremst ønsker jeg å uttrykke min dypeste takknemlighet til Gregory John Smith. Hadde det ikke vært for hans kreative genialitet og filantropiske arbeid ved å vie sitt liv til å hjelpe nødstilte barn og unge, ville verken Kolibri Brasil eller CARF ha eksistert. Jeg har hatt det store privilegium å arbeide ved Gregorys side i et og et halvt tiår. Han inspirerte meg mye og jeg lærte mye. Dette gir teamet og meg det store ansvaret det er å videreføre det enestående flotte arbeidet. Vi vil gi vårt beste for å lykkes i denne ferden med å bringe håp til de trengende barna og unge i Brasil. 

 

Fakta om Ivone Silva:

Ivone er 38 år gammel og fra Pernambuco i nordøst Brasil. Hun har en bachelorgrad i portugisisk og har også forsket i afro- og urbefolkningskulturer sine uttrykksformer. Hun har jobbet noen år i kulturseksjonen i Diadema Kommune i São Paulo, før hun begynte i Kolibri som frivillig for 15 år siden. Ett år senere ble hun invitert av grunnlegger Gregory John Smith, til å virke som den første kulturkoordinator i prosjektet med ansvar for å koordinere kunst-, kultur- og idrettsprosjektene. 

Dette er det første intervjuet med Ivone Silva i hennes nye stilling som daglig leder av Kolibri Brasil (Rede Cultural Beija-Flor). 

Vi gratulerer og ønsker lykke til.

Historien om barna