Barn glemmer aldri

Les mer

Det du opplever som barn setter spor. Det former deg og livet ditt for alltid.

Favelaene i Brasil er risikoområder. Barn får ikke dekket sitt behov for frilek fordi områdene er utrygge. Det er utrygt å leke alene ute, uten tilsyn. Det er for farlig. Når hjemmet også er utrygt på grunn av vold og rus, blir det kritisk. 

Favela i Diadema
Favela i Diadema

Noen barn må delta i arbeid for å skaffe penger til husholdningen. Foreldrene er fattig og har ikke penger til at barna kan delta på fritidsaktiviteter. Mange barn får aldri kunst- og kulturopplevelser.

Barn trenger hvile, fritid og lek, og å delta i kunst og kulturliv

Artikkel 31 i Barnekonvensjonen

Det er viktig for barn å leke frilek (uten at voksne styrer) og det er viktig å gjøre noen fritidsaktiviteter/-lek som voksne styrer. Noen mener det meste av leken norske barn er med på, styres av voksne. Gjør vi barn en bjørnetjeneste?

Barn har rett til å oppleve kunst og kultur som teater, film, utstillinger og ha tid til å lese bøker. Barn skal også få være kreativ og ha opplevelsen av å skape ting selv.(Barneombudet)

Kolibri Brasil gir barn i risikoområdene nettopp denne muligheten. I skoleferien laget de ferieaktiviteter som alle barn kunne bli med på. Se bare her...

Ferieaktivitet på KolibriRedet - talentkonkuranse
Ferieaktivitet på KolibriRedet - talentkonkuranse
Ferieaktivitet - stolleken
Ferieaktivitet - stolleken
Ferieaktivitet på KolibriRedet - dukketeater
Ferieaktivitet på KolibriRedet - dukketeater

...og mye mer.

Barn glemmer aldri!

Derfor må Kolibri kjempe for barna i risikoområdene. Kjempe for at alle barn skal ha rett til «hvile og fritid og rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.» - skape positive medmennesker. 

Fortell om oss til andre!

Historien om barna

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig