Barn i slummen

Les mer

Nesten én milliard mennesker, en sjettedel av verdens befolkning, lever i slum.

Etter befolkningen som bor på landsbygda, er barna som bor i slummen den største gruppen i utviklingsland, ifølge FN.  Underernæring og feilernæring er et stort problem blant befolkning som bor i slum. Underernæringssatsen i Brasil er på 19% blant slumbeboere, sammenlignet med 5% blant de som bor i andre byområder.

En indianergutt. Urbefolkningen er ofte blant de fattigste og mest undertrykte i Brasil som i andre land.
En indianergutt. Urbefolkningen er ofte blant de fattigste og mest undertrykte i Brasil som i andre land.

FN-rapport om urbane sentre og slum

En FN-rapport om urbane sentre i verden (London 2015), har en prognose som at antall innbyggere i brasilianske slumstrøk vil stige til 55 millioner innen 2020. Dette vil tilsvare 25% av befolkningen i landet, ifølge demografiske prognoser gjort av IBGE (Det brasilianske instituttet for geografi og statistikk). Denne rapporten roser flere brasilianske sosiale programmer, men advarer om at livene til de som lever i slummen fortsatt blir verre.  Gamle fordommene har ikke endret seg i disse områdene og mennesker som lever i fattigdom, har ikke de samme rettigheter som andre. Da blir det svært vanskelig for dem å komme seg ut av fattigdommen. Dette bidrar til at barn og unge i disse områdene går inn samme fattigdomsspiral som foreldrene.

Å vokse opp i favela kan være svært tøft for en ung gutt.
Å vokse opp i favela kan være svært tøft for en ung gutt.

Gatebarn

Ett av 8 barn, som bor i favelaområder dominert av narkotikamafia, har foreldre som har blitt myrdet av kriminelle.

Selv om det er farlig, opplever likevel mange barn gaten som et alternativt sted å leve. De fleste barn som bor på gaten kommer fra slummen og fattige boområder i de store byene i Brasil. Slummen gir dem ikke noe håp for fremtiden eller mulighet til utdanning.  På grunn av fattigdom og mangel på plass for rekreasjon, får ikke barn de oppvekstmuligheter de har krav på.

«Slummen er ofte styrt av bakmenn og kriminelle».

Slummen er ofte styrt av kriminelle bander.  De prøver å rekrutterer barn til sin virksomhet.  Barna kan være så unge som åtte år, når de trekkes inn i den kriminelle virksomheten.  

Når disse barna, en  gang er blitt involvert i narkotikahandel og menneskehandel, vil  de sannsynligvis ikke nå voksen alder, kanskje ikke engang ungdomsårene. Og for å prøve å unnslippe denne tilstanden, er gaten sett på som den eneste muligheten for  å overleve.

For å minimere den harde virkeligheten for mange som lever i favela, forsøker vårt sosiale prosjekt, Kolibri,  å gjøre en forskjell i disse hardbarkede områdene.

Husene/skurene kan være svært små og i dårlig stand.
Husene/skurene kan være svært små og i dårlig stand.

Spesifikke prosjekttiltak i Diademas slum (favela).

Alle våre barn må følge undervisning i vanlig offentlig skole. Da kan de være med på våre fellesskapssentre og aktiviteter når de ikke er på skolen.

Vi har fire aktivitetssentre.  Her drives aktiviteter som: Dans, musikk, capoeira, informatikk og mediekunnskap,  sosial kommunikasjon, ernæring, engelsk, – alt preget av kunst og kultur.

Utvalgte grupper får tilbud om opplæringsprogrammer i tre nivåer.

I Brasil er det svært viktig at våre barn har aktiviteter som involverer kunst fordi kunst er et frigjøringsverktøy. Den brasilianske kulturen står sterkt i den sammenhengen.

Det nytter

Dessverre er det altfor mange barn som bor i slummen. Alt for mange vokser opp i risikoområder hvor kriminaliteten er den eneste utviklingsvei de har.

Med din hjelp kan vi hjelpe barn på gaten og barn som lever sitt liv i risikoområder. Din innsats  kan gi dem en bedre fremtid. Vi vet det nytter. Vi har reddet tusenvis av barn fra gaten i 25 år.

For Kolibri Brasil koster det ca kr 3000,- for ett barn i ett år (kr 250 pr/mnd)

Din hjelp betyr mye for oss.

Hjelpe oss hjelpe våre barn – gi en gave.


Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna