Barn blir foreldre

Les mer

I Brasil er det et stort problem at jenter under 14 år blir gravid.

Ung mor til 3

Ana Paula er bare 19 år gammel og er allerede mor til tre barn. Hun fikk sitt første barn før hun fylte 14 år. Dette er ikke uvanlig i de underpriviligerte klassene i favelaen i Brasil.

 Morgendagens risikobarn?

Mer enn 30.000 jenter under 14 år blir mor hvert år i Brasil. Mange av disse nyfødte blir morgendagens barn i risiko i et land der myndighetene fortsatt ikke er villig til å prioritere neste generasjon. 

Ana Paulas partner, Leandro, er bare 16 år og allerede far. De har begge gått ut av skolen og bor nå som to voksne, men faktisk er de bare barn. De mister noe av sin ungdom og samtidig har de ennå ikke oppnådd den modne ansvarlighet som voksne har.

Leonardo(16år) og hans sønn Vinicius.
Leonardo(16år) og hans sønn Vinicius.

Manglende prioritering

Tiltak gjennom offentlig utdanning vil gi kunnskap og endre holdninger på dette feltet, men de politiske myndighetene prioriterer ikke offentlig utdanning i Brasil. De unge mangler kunnskap om den virkelige sannheten i samfunnet.

Sammen er vi sterke!

Kolibri CARF- ga Ana Paula den støtten hun trengte for å kunne klare å være en god mamma for barnet sitt. Det var viktig at hun ikke ga opp. Hun begynte på skolen igjen, og hennes samboer jobbet hardt for å forsørge sin nye familie. Han ville bli et godt eksempel for sønnen. 

I dag er Ana Paula 19 år og Leonardo 16 år. Å bli mamma som 14-åring er en kjempeutfordring, men Ana Paula er et godt eksempel på at med god og riktig støtte, er det mulig å komme seg igjennom vanskelige perioder, selv i en favela.

Takk til alle dere som støtter dette viktige arbeidet!

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna