Opplæring satt i system

Les mer

Gjennom PACE - programmene er barnas opplæringstilbud satt i system. (Programa de Arte, Cultura, Cidadania e Educação, på norsk: Program for Kunst, Kultur, Samfunnsegasjement og Utdanning.)

PACE-programmet har som mål å bedre familieforhold, skoleprestasjoner, sosial solidaritet og deltakelse i samfunnet. Tilbudet er tilpasset hver aldersgruppe. Samarbeid med foreldre/omsorgspersoner er fundamentet. Grieg Foundation er hovedsponsor for hele PACE-programmet.

Hovedsamarbeidspartner
Hovedsamarbeidspartner
Mamma er med når David skal registrere påmelding til Young Warriors.
Mamma er med når David skal registrere påmelding til Young Warriors.

Kunst-, kultur- og sportsaktiviteter.

Dette tilbudet er basisaktivitetene ved sentrene i Kolibri Brasil. Disse aktivitetene har vært hovedtilbudet til deltagende barn siden starten. Barna må forplikte seg til å følge undervisning i vanlig offentlig skole. Så kan de delta på aktivitetene når de ikke er på skolen. Barna bor hjemme.

Barna får tilbud om aktiviteter innen: Kunst (malerverksted), Breakdance, Capoeira, Fotball, Graffiti, Teater, Perkusjon, Gitar (instrumentopplæring), Ernæringsopplæring (skolekjøkken) og aktiviteter på mediesenteret (lydstudio, radiostudio, journalistopplæring, video-/foto-opplæring, mm).

Malerverksted
Malerverksted

Young Warriors

Utdanningsprogrammet henvender seg til unge mellom 11 og 13 år. Det er plass til 100 deltagere på dette tilbudet som omfatter:

  • Solidaritetsaksjoner
  • Pedagogisk erfaring for foreldre og barn
  • Camping i Atlanterhavsregnskogen ved kysten
  • Kontakt og utveksling med barn i andre samfunn og sosiale realiteter
  • Kunst- og kulturaktiviteter og idrett
  • Faglig fordypning gjennom praksis

Young Warriors deltagerne er på senteret hver dag utenom skoletid.

Programmet finansieres av Grieg Foundation.


Young Warriors er opplæring i praksis.
Young Warriors er opplæring i praksis.

Nectar

Programmet Nektar er et tilbud til unge mennesker mellom 14 og 16 år. Her får de praktisk veiledning om utdannings- og yrkesopplæring og oppøver en kritisk sans for sitt yrkesvalg. Det er pass til 25 deltagere som er på sentrene hver dag, utenom skoletid.

Programmet tilbyr kurs, foredrag og møter innen ulike områder som sosialt-entreprenørskap og å bidra til fellesskapet, lære å stå fram og lære om seg selv, kommunikasjonsteknologi og mediekunnskap, kultur for fred og fokus på en sunn verden av kunstneriske, kulturelle og sportslige aktiviteter. I tillegg får de møte fagfolk som fungerer som speil for å inspirere til individuell utvikling.

Nektar finansieres av Grieg Foundation.


De unge får utvikle seg på nye områder på mediesenteret.
De unge får utvikle seg på nye områder på mediesenteret.

KolibriVinger (Asas do Beija-Flor)

Opplæringsprogram for ungdom mellom 16 og 19 år. Programmet har som mål å fremme ungt sosialt entreprenørskap, individuelt og satt i en samfunnsperspektiv. KoibriVinger er en pedagogisk vei for dem som ønsker opplæring innen teamarbeid, samarbeid, kreativitet, sosial bevissthet, gjennom praktiske ferdigheter. Programmet går over to år. Det er plass til 15 deltagere.

I de to første utgavene av dette programmet (i 2007 og 2010) skapte det 50 unge samfunnsledere, noen av dem har enda roller som lærere og ledere i Kolibri Brasil og er gründere av sine egne sosiale prosjekter i Diadema og i lokalsamfunnsregionen. Programmet var i gang igjen i 2016-17. I 2018 har dette programmet et pauseår.

KolibriVinger finansieres av Grieg Foundation.


Unge sosial-entreprenører i Sitio Joaninha.
Unge sosial-entreprenører i Sitio Joaninha.
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna