Undervisningsmateriell

Les mer

Skoler og barnehager er viktige samarbeidspartnere for hjelpeorganisasjonen Kolibri. Vi tilbyr undervisningsmateriell basert på erfaringene våre fra arbeidet med gatebarn og barn i risikoområder i Brasil.

OM FRAMTIDEN

Gregory Smith tok avgjørelsen om å selge alt han eide for å bruke resten av livet til å hjelpe gatebarn og barn i faresonen.  Dette gir fremdeles et sterkt signal til unge og gamle - livet handler om noe mer enn deg selv og ditt eget ve og vel. Mange ønsker å gjøre noe - være med å hjelpe.

Når vi går sammen om denne oppgaven, oppstår en fellesskapsfølelse, og arbeidet får en egenverdi. Barna møter en annen kulturer, de får kunnskap og kjennskap. Vi skaper noe både i Norge og i Brasil. 

Vi kaller vårt pedagogiske arbeid for FRAMTIDSBEREDSKAP. Vi skal forberede barn og unge på en framtid som ligger ti til tjue år fram i tid. Vi må begynne NÅ!

UNDERVISNINGSMATERIELL FOR BARNEHAGER OG SMÅSKOLEN

Her finner dere materiell ...

UNDERVISNINGSMATERIELL FOR GRUNNSKOLEN/MELLOMTRINN


Her finnes flere temahefter som fritt kan lastes ned.  

  • Hefte 1: Evandro - en gutt i favelaen (3.-6.trinn)
  • Hefte 2: Livet i favelaen (4.-7.trinn)
  • Hefte 3: Fattigdom (4.-7.trinn)
  • Hefte 4: Kolibrisentrene (2.-7.trinn)
  • Hefte 5: Hvorfor bor barn på gaten? Tablå/fortelling (2.-7.trinn)
  • Hefte 6: Gategutten Eduardo (4.-7.trinn)
  • Hefte 7: To små brødre (4.-7.trinn)

HVORDAN BRUKE STOFFET? - Metodiske tips og veiledning til underviser


UNDERVISNINGSMATERIELL FOR UNGDOMSKOLEN OG VGS

Kort beskrivelse av hvilke type materiell man finner når man klikker på knappen

Ved all bruk av materiell og bilder skal det opplyses om opphavsretten  ® Kolibri - Children At Risk Foundation