Krise i favelaen

Les mer

De fleste familiene i favelaen strever økonomisk og er i en svært sårbar situasjon. Men dette er den vanlige hverdagen for disse familiene. Når koronakrisen kommer på toppen , blir livet uutholdelig.

Det meste av samfunnet i Brasil er stengt ned. Barna og familiene i Diadema kommune i SP er i karantene. Barna er uten aktiviteter og uten skole. Både skolene og Kolibri prøver å gi nettbasert undervisning til de eldste elevene, men det er få som har datautstyr eller smartphone. De fleste voksne er uten arbeid og uten inntekt. I dette området som i stor grad preges av svart økonomi, mangler alle penger. Det går helt ned på det bare livet. Nå handler det om å overleve. De mangler penger til mat og til å få dekket helt basis behov som husleie, strøm til oppvarming av vann til renhold, oppvask og klesvask.

VOLDEN BEKYMRER MEST

Det meldes om kø i butikkene, om krangel og vold i køene. Det er mangel på troverdig informasjon fra myndighetene. Folk vet ikke hva de skal tro på når det gjelder smittevern. Det er frustrerende mangel på tiltak for familier som står uten inntekt.

"Menneskene her er overlatt til seg selv. Kolibri Brasil er de eneste som bryr seg. De er vår eneste livbøye nå.»

Far til Romario, elev i Nectar prosjektet

Kolibri Brasil har fokus på barna. De ansatte holder jevnlig kontakt med barna både med telefon og med oppsøkende virksomhet. Mange av barna bor i hus med rusavhengige voksne og opplever konflikter og frustrasjoner. Det rapporteres også om vold. Det er volden som bekymrer Ivone Silva mest, daglig leder i Kolibri.

«Vi jobber på spreng nå for å få ferdig en rapport med oversikt om situasjonen for familiene i området», opplyser Ivone.

«Dødsfallene av Covid-19 er nå en realitet i området. Testing mangler. Det nærmeste offentlige sykehuset er sprengt. Helsearbeiderne er utslitte og i stor fare fordi de mangler smittevernutstyr. Alt koster penger i Brasil. Hvem skal koste begravelsene, spør folk her? De er opptatt av verdighet for sine kjære», sier Ivone.


Tesana
Tesana

TESANA

Tesana bor sammen med mamma. Mamma har ansvaret for fire barn. Ett av barna er funksjonshemmet. I tillegg har mamma en kronisk lungesykdom. Barnas far er narkoman og forsvant for noen år siden etter at han hadde solgt alt de hadde av verdi. Dette er «children at risk». Mamma er bekymret for barna hvis hun blir syk av korona. Hun er glad for støtten fra Kolibri og at de er der for barna.

Kolibri Brasil har fokus på barna
Kolibri Brasil har fokus på barna

MATKASSEAKSJONEN FORTSETTER

Alle de ansatte i Kolibri Brasil er tilbake fra «ferie» nå. Kolibris matkasseutdeling holder fram og de regner med å nå ut til nærmere 900 familier.

Kolibri CARF er en norsk stiftelse som jobber forebyggende blant barn og unge i favelaområder i São Paulo, Brasil.

Vi er glad for den faste støtten du gir. Dersom du ønsker å bidra med ekstra hjelp til trengende familier, er vi svært takknemlig for det. En matkasse for fem personer i 3-4 uker koster kr 300,-. Du kan støtte her med selvvalgt beløp. All støtte er kjærkommen.


Send ditt bidrag:

  • Betal med Visa i det grønne feltet nedenfor, eller via nettbank/giro til vår konto: 3411.22.82159
  • Betal med SMS til 2434: Skriv Kolibri 300 eller selvvalgt beløp.
  • til VIPPS # 10678 – Kolibri CARF. Skann qr-koden nedenfor, så gir du direkte til CARF sin vipps.

TAKK

Vipps til Kolibri sin Matkassekampanje
Vipps til Kolibri sin Matkassekampanje
Barna og familiene i risikoområdene er i faresonen nå når koronapandemien herjer i Brasil. Som giver hjelper du barna og deres familier. Kolibri deler ut matkasser til trengende i favelaen.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig
Barna og familiene i risikoområdene er i faresonen nå når koronapandemien herjer i Brasil. Som giver hjelper du barna og deres familier. Kolibri deler ut matkasser til trengende i favelaen.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig