Gregory om estetikk og kunst

Les mer

Hvordan får du barn og unge med til dels svært traumatiske og vanskelige oppvekstsvilkår til selv å forandre sine egne liv og så å si skifte livsinnstilling?

Som scenograf, dekoratør, kunsthandler og sosialarbeider har Gregory alltid hatt estetikk og kunst som bærende element. Derfor ble dette et viktig element også når han skulle skape en modell for rehabilitering av gatebarn - han satset på estetikk, kunst og kvalitet som en rød tråd gjennom alle sine prosjekter og alt sitt virke med barn i Brasil.

"Disse barna skal ha det beste av det beste"

Gregory J. Smith


Kunst, kvalitet og estetikk gjennomsyrer alt vi gjør på Kolibri ...             

Vår grunnleggende idé er enkel: "Hvis barn og unge, med noen ganger svært traumatiske og vanskelige levekår, får muligheten til å forandre sitt eget liv og selv endre sine muligheter, så vil alle gode krefter bidra - selv det fysiske miljøet. Dermed er det ikke bare de sosio-pedagogiske og pedagogiske forhold som bør være av høyeste kvalitet. Dersom barn, som vokser opp i ekstrem fattigdom, blir møtt med miljøer som kommuniserer kvalitet, skjønnhet og estetikk, vil dette frigjøre reaksjoner i dem. Det virker som barna påvirkes mentalt. De blir roligere og mer konsentrert. De observerer mer, tar mer tid. Støynivået synker drastisk. Hvis det er vakkert rundt dem, vil de ikke bare streber etter å bevare de vakre omgivelsene, de vil også oppføre seg i henhold til omgivelsene ... "

Gregory John Smith


Fra malerverkstedet
Fra malerverkstedet
Fra en teateroppsetning på KolibriRedet
Fra en teateroppsetning på KolibriRedet

De barna som ikke har plass på Kolibrisentrene - har plass her........

Favela i Diadema, nær kolibriRedet
Favela i Diadema, nær kolibriRedet

Du kan redde et barn fra et liv på gaten. Gi dem en sjanse på Kolibrisentrene. 

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig