Idéliste til aksjoner på skoler

Les mer

Her finner dere en idé-liste for skoler som vil lage innsamling for CARF og trengende barn i Brasil.

CARF SKOLELØP:

CARF – Skoleløp. Elevene løper runder.
CARF – Skoleløp. Elevene løper runder.


Skoleløp – kalles også Sponsorløp:. Det er et skoleløp der alle elevene kan være med å løpe runder. Hver elev prøver å få så mange voksne som mulig til å sponse hver runde. Beløpet er selvvalgt. På den måten er det hver enkelt elevs innsats som er med å gi hjelp til de trengende barna i Brasil. CARF Skoleløpet er en forholdsvis enkel aksjonsform og kan engasjere mange. På de gule knappene nedenfor, finner du forslag til hvordan dere kan gjennomføre CARF Skoleløpet.


Oppskrift til CARF-Skoleløpet
Sponsorkort til CARF-Skoleløpet
Løpekort til CARF-Skoleløpet

BRASILMARKED:

Brasilmarked for CARF. Elevene har laget produkter som stilles ut og selges på markedet. Foreldrene hjelper til.
Brasilmarked for CARF. Elevene har laget produkter som stilles ut og selges på markedet. Foreldrene hjelper til.


Lage BRASILMARKED: Dette kan bli et arrangement som involverer hele skolen på enn flott måte, både voksne og barn. Dere skal forberede og lage et Brasilmarked. Til Brasilmarkedet inviteres alle foreldre og foresatte + f.eks besteforeldre, onkler, tanter og andre slektninger + alle som bor i skolekretsen.

Alle klassene planlegger en aktivitet på sitt klasserom. Det bør være en aktivitet som gir en inntekt til aksjonen. F.eks selge noe dere har laget i kunst og håndtverk, lage en aktivitet der det koster en liten sum for å delta (f.eks treffe et ansikt med en våt svamp, være skopussere, treffe en boks med snop med en ball, osv), lage en liten tombola med gevinster klassen har samlet inn, 6.trinn kan f.eks selge brasilianske kaker (se oppskrifter i under.opplegget), 5.trinn kan lage kunstutstilling med tema Skrik (se Under.oppl), lage gjettekonkurranser, osv.

Andre idéer til aktiviteter på Brasilmarkedet:

  • Lage konsert (med inngangspenger) hvor elever fremfører musikk og/ eller dans
  • Foreldrene på et trinn får oppgave å lage en kafé i gymsalen. Her selges saft, kaffe, kaker (som foreldrene på de andre trinnene baker), hotdog osv
  • CARF er tilstede i et rom hvor de viser video og selger produkter fra Brasil (her kan noen elever fra skolen være med å jobbe).
  • Skolens ledelse får ansvar for å gjennomføre en utlodning med gevinster fra lokalt næringsliv. Det kan være et digitalt skapelotteri eller at elevene selger lodd (med loddbok) i sitt område før aksjonen.

Tidspunkt: Aksjonen bør legges til en kveld i uken eller på f.eks søndag ettermiddag.


GJENBRUKSMARKED:

Gjenbruksmarked til inntekt for CARF
Gjenbruksmarked til inntekt for CARF


Et gjenbruksmarked kan lages f.eks som et 20-kroners marked. Alle elevene tar med hjemmefra en eller flere pakker med brukte leker, spill, bøker og lignende. Ting de ikke bruker lenger, men tingene må være i orden/virke ok og være rene. Hver pakke (som kan inneholde en eller flere ting) kan koste for eksempel kr 20 (eller kr 30), alt etter hvilket nivå skolen velger og hva som er i pakkene. Alle klassene stiller ut «pakkene»/tingene sine i sitt klasserom. Elevene har også med seg et selvvalgt beløp de kan kjøpe pakker for, (men sett et tak, f.eks kr 60 eller kr 80). På aksjonsdagen går alle elevene rundt på markedet og ser om det er noe de vil kjøpe. På den måten blir det inntekter til barn i Brasil samtidig som elevene får byttet tingene/lekene sine.

CARF - kontakt:

Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre.

Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har laget.

Kontaktkanaler:

Fredrik Raadal-Simonsen

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig

Children At Risk Foundation (CARF)

Phone: +47 478 40 238 Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no