Hva er barn i risiko?

Les mer

Vi i Children At Risk Foundation (CARF) hjelper barn i urbane risikoområder. Men hva er barna som vokser opp i disse områdene egentlig i risiko for?

Barn som bor i urbane slumområder lever omringet av fattigdom, vold, kriminalitet, rusmisbruk og prostitusjon. Offentlige tilbud for utdanning, helse og jobbmuligheter er mangelvare. Faren er stor for at barna selv ender opp i kriminelle gjenger, eller selv blir avhengige av rusmidler.

Historien til brødrene Claudiney og Roney viser hvor gale det kan gå.

Brødrene Claudiney og Roney var veldig glade i hverandre
Brødrene Claudiney og Roney var veldig glade i hverandre

De dødsdømte brødrene

Claudiney og Roney vokste opp med narkomane foreldre i favelaen. Fra 10-årsalderen levde de delvis på gaten. Tidlig ble guttene fanget opp i lokale gjengers verden av narkotikasalg, rus og vold.

En dag fant politiet Roney banket opp og kvelt til døde på en lokal søppeldynge. Han var 13 år gammel. I sorg over brorens død mistet Claudiney selv livet ikke lenge etterpå, under uklare omstendigheter. Han var 14 år gammel. Ingen av brødrenes død ble noen gang oppklart.

De to unge brødrene fortjente så mye mer av livet enn hva de fikk. Vi vil for alltid undres på om vi kunne gjort mer for å hjelpe dem. Dessverre er ikke deres historier unike - mange barn som lever i urbane risikoområder er i fare for å bli fanget i tilsvarende triste skjebner.

Children At Risk Foundation (CARF) sin jobb er å forebygge dette. Vi vil aldri glemme Claudiney og Roney, og det å minnes dem gir oss motivasjon til å jobbe hver eneste dag for å hjelpe andre barn.

Kultur, utdanning og en holistisk tilnærming til barnas behov

Våre Kolibrisentre er fargerike oaser i favelaen
Våre Kolibrisentre er fargerike oaser i favelaen

Etter mer enn 30 års arbeid med barn i urbane risikoområder, så har vi lært særlig én ting: Det er lettere å forhindre barna fra å havne utenfor stupet enn å hjelpe dem når det allerede er for sent.

Og hvordan forebygger vi? Ved hjelp av Kolibrimetoden: Å anvende kultur, utdanning og en holistisk tilnærming til barnas behov.

Les mer om Kolibrimetoden
Kultur, utdanning og en holistisk tilnærming til barnas behov er kjernen i Kolibrimetoden
Kultur, utdanning og en holistisk tilnærming til barnas behov er kjernen i Kolibrimetoden

På våre aktivitetssentre i São Paulo får barn fra de lokale slumområdene delta i kunst- og kulturaktiviteter. Dette gir barna ny mestring og en følelse av verdighet. «Wow, tenk at jeg, som er vokst opp i et skur i favelaen, kan tegne/male/danse/spille!» Våre instruktører blir positive rollemodeller for barna, til erstatning fra favelaens «gangstere».

I tillegg gir vi barna tilgang på utdanningsstøtte, som er sårt trengt for mange, for å utfylle den dessverre mangelfulle offentlige utdannelsen.

Og – sist men ikke minst – hvis barnas foreldre selv ikke har jobb, kan de delta i gratis yrkeskurs på våre sentre på kvelden. Dette var en lærdom fra koronapandemien: Det hjelper ikke om barna lærer og utvikler seg dersom foreldrene er arbeidsløse og ikke kan putte mat på bordet.

Slik arbeider vi i CARF hver eneste dag for å hjelpe barn i urbane risikoområder. Våre verktøy er kultur, utdanning og en holistisk tilnærming til barnas behov.

Ingen kan hjelpe alle – men sammen kan vi gjøre en forskjell for mange

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna