Knarvikmila | Kolibri

Knarvikmila

Les mer

KnarvikMila har en lang tradisjon med å vise samfunnsansvar. Siden 2019 har Knarvikmila støttet Kolibri CARF gjennom samarbeid for barn og unge som vokser opp i slummen i Brasil

Knarvikmila 2021 arrangeres fra 3.-5. september. Dette er et stort nasjonalt og internasjonalt idretts- og kulturarrangement. I tillegg til de ulike løpene består KnarvikMila både av seminarer, konferanser, konserter, messe og familiearrangement. Kolibri CARF har stand på messen under hele arrangementet. Bli med på Knarvikmila.

Knarvik Mila
Knarvik Mila

Skolesamarbeid

Knarvikmila og Kolibri CARF har et samarbeid særlig rettet mot barne- og ungdomsarbeidet. Samarbeid med Knarvik Ungdomsskule er sentralt. Elevene Oda og Freya besøkte Kolibriprosjektet i 2019, sammen med lærer Thomas og representanter fra Knarvikmila. På grunn av koronapandemien var fjoråret vanskelig for Kolibriprosjektet og for Knarvikmila, men ungdommene på Knarvik Ungdomsskule gjorde en flott solidarisk innsats i vår og samlet inn kr 18 375,- til Kolibri Matkasseaksjon. På grunn av pandemien i Brasil har mange i slummen mistet arbeid og inntekt og mange familier er nå helt avhengig av Kolibri Matkassen som deles ut til trengende familier hver måned.

Oda og Freya fra Knarvik Ungdomsskule på besøk hos venner i Brasil.
Oda og Freya fra Knarvik Ungdomsskule på besøk hos venner i Brasil.

Ungdomsmila

UngdomsMila har vært arrangert de siste 15 årene og nesten 30.000 ungdommer i 8.–10. klasse fra hele Nordhordland og Bergen deltar i dette spesielle løpet.

I år er Ungdomsmila avlyst på grunn av Covid 19. Vi i Kolibri CARF oppfordrer likevel alle skolene som pleier å delta på Ungdomsmila til å lage et lokalt løp på sin skole i løpet av høsten. Det kan arrangeres med god avstand og lav smittefare. For å hjelpe ungdommene og familiene i Brasil oppfordrer vi dere til å lage et sponsorløp, der elevene selv skaffer "sponsorer" som sponser hver runde eleven klarer. Alle innsamlede midler vil gå til Kolibris Matkasseaksjon i Brasil.

Ta uforpliktende kontakt med oss i Kolibri, så får dere et eget Vippsnummer til hver skole samt et undervisningsopplegg til klassene.

Send en mail til Kolibri her - merkes med UNGDOMSMILA

Samarbeid på tvers av kulturer

Kolibri har lang erfaring med skolesamarbeid og vi ønsker at barn og unge som engasjerer seg i vårt arbeid, skal få kunnskap og oppleve kontakt med barn og unge i Brasil. Vi tror det ligger et stort potensiale for å gi hverandre inspirasjon i et slikt samarbeid, i tillegg til at barn og unge vil bygge kunnskap og kompetanse i å samarbeide på tvers av kulturer. Slik kompetanse er rett og slett fremtidskompetanse for barn og unge.

Vi ser frem til fortsatt spennende samarbeid med Knarvikmila. For dem som vil delta på årets arrangement – mer info og påmelding her.

Du kan støtte Kolibris Matkasseaksjon her. Fremdeles er det stort behov for hjelp til trengende familier.

Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna