Seks barn i faresonen

Les mer

I en familie i ett av disse skurene er det bestemor som har ansvaret for de seks barna. Ett av barna sitter i rullestol. Barnas foreldre er narkomane og bor på gaten.

Familiene i Kolibriprosjektet

Kolibri CARF er en norsk stiftelse som jobber forebyggende blant barn og unge i favelaområder i São Paulo, Brasil. For å gi dere et lite innblikk i forholdene i favelaområdene der Kolibriprosjektet har sine sentre, gir vi her en kort beskrivelse av situasjonen for en vanskeligstilt familie.


Mor eller bestemor er alene om foreldreansvaret for over 90 % av barna i Kolibri Brasil.

Rapport fra Kolibri Brasil

De fleste familiene strever økonomisk og er i en svært sårbar situasjon. Dette er den vanlige hverdagen for disse familiene. Livet er svært uforutsigbart. Når slike kriser som koronakrisen dukker opp, blir livet uutholdelig og fortvilende.

Fra Diadema, São Paulo
Fra Diadema, São Paulo

Familie med seks barn

I en familie i ett av disse skurene, er det bestemor som har ansvaret for de seks barna i huset. Ett av barna sitter i rullestol. Onkelen bor også i huset. Han er selvlært håndverker og jobber det han klarer, uten ansettelsespapirer eller fast lønn. Han har ingen inntekt nå under koronakrisen. Barnas foreldre er narkomane og bor på gaten i São Paulo. Dette er «children at risk».

En varslet katastrofe

Mangel på mat og penger er åpenbar og en av farene for denne familien, men skulle bestemor bli smittet og syk av COVID-19, kan det bli en katastrofe for disse seks barna. Det er mange slike familier. Derfor trenger Kolibri Brasil ekstra økonomiske ressurser nå for å møte denne varslede katastrofen og stå rustet til å hjelpe barn og familier. Hjelp til «children at risk.»

Utdeling av matkasser til barn, mødre og bestemødre.
Utdeling av matkasser til barn, mødre og bestemødre.

Vil du være med å hjelpe?

Alle bidrag er kjærkommen.

Send ditt bidrag:

  • I det grønne feltet nedenfor "Bare denne ene gangen"
  • til VIPPS # 10678 – Kolibri CARF. Skann qr-koden nedenfor, så gir du direkte til CARF sin vipps.
  • Betal med SMS til 2434: Skriv Kolibri 300 eller selvvalgt beløp.
  • Betal via nettbank/giro til vår konto: 3411.22.82159

TAKK !

VIPPS til Kolibri
VIPPS til Kolibri
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna