Fremtiden kan begynne med deg... | Kolibri

Fremtiden kan begynne med deg...

Les mer

Kolibri begynte med Gregory Smith. Prosjektet har vokst til et stort sosialprosjekt i SP - Brasil, der barn som bor i fattige risikoområder blir reddet fra et liv på gaten. Ett enkelt menneske kan gjøre en forskjell for mange.

Her får du et eksempel på hvordan Kolibri jobber. Ungdommene arbeider gruppevis med et prosjektet der deltagerne besøker hverandres hjem og der ungdommene selv forteller om sitt eget liv og sin situasjon. 

Her er Monalisa sin historie i bilder:

Klart til opptak.
Klart til opptak.
Monalisa forteller sin historie til de andre. De gjør videoopptak hjemme der hun bor.
Monalisa forteller sin historie til de andre. De gjør videoopptak hjemme der hun bor.
Monalisa bor her, i en av de største favelaene i Diadema, São Paulo.
Monalisa bor her, i en av de største favelaene i Diadema, São Paulo.
Monalisa  bor hos sin far, Francisco (77). Han jobber fremdeles hardt for å forsørge  henne og hennes to søstre.
Monalisa bor hos sin far, Francisco (77). Han jobber fremdeles hardt for å forsørge henne og hennes to søstre.
Da Monalisa begynte i Kolibri -prosjektet, forandret livet hennes seg totalt og hun begynte å tenke på fremtiden.
Da Monalisa begynte i Kolibri -prosjektet, forandret livet hennes seg totalt og hun begynte å tenke på fremtiden.
I Nectar opplæringsprogrammet er Monalisa på senteret hver dag etter skolen. Hun lærer om å bidra til fellesskapet, om å stå fram og lære om seg selv, om kommunikasjonsteknologi og mediekunnskap, om kultur for fred og fokus på en sunn verden gjennom kunst, kultur og sportsaktiviteter.
I Nectar opplæringsprogrammet er Monalisa på senteret hver dag etter skolen. Hun lærer om å bidra til fellesskapet, om å stå fram og lære om seg selv, om kommunikasjonsteknologi og mediekunnskap, om kultur for fred og fokus på en sunn verden gjennom kunst, kultur og sportsaktiviteter.
I tillegg har hun fått møte mennesker som har inspirert henne og åpnet en ny verden for henne. Hun stortrives…
I tillegg har hun fått møte mennesker som har inspirert henne og åpnet en ny verden for henne. Hun stortrives…
Monalisa er en livlig 14 år gammel jente. Hun har indianske røtter og  har vunnet medaljer i urfolk-lekene i Brasil.
Monalisa er en livlig 14 år gammel jente. Hun har indianske røtter og har vunnet medaljer i urfolk-lekene i Brasil.
Men livet i favelaen er hardt og det var en stor tragedie for familien da mamma døde så altfor tidlig.
Men livet i favelaen er hardt og det var en stor tragedie for familien da mamma døde så altfor tidlig.
Monalisa er en ung drømmer. Hun ønsker å bli fotballspiller eller gymlærer.
Monalisa er en ung drømmer. Hun ønsker å bli fotballspiller eller gymlærer.
Pappa Francisco er klar i sin tale: Hvis ikke de hadde hatt Kolibri i sitt nærmiljø, vet han ikke hvordan de skulle klart seg. Kolibri har hatt en helt avgjørende betydning for Monalisa.
Pappa Francisco er klar i sin tale: Hvis ikke de hadde hatt Kolibri i sitt nærmiljø, vet han ikke hvordan de skulle klart seg. Kolibri har hatt en helt avgjørende betydning for Monalisa.
De er en sårbar familie, hvor sjansen for at de havner på gaten, er stor.
De er en sårbar familie, hvor sjansen for at de havner på gaten, er stor.

Du kan gjøre en forskjell for disse barna. Deres fremtid kan begynne med deg...

Gregory J. Smith
Jeg vil støtte Kolibri sitt arbeid
Gi et engangsbeløp Gi månedlig

Historien om barna